Reklama

I3D (I3D): Przyczyny braku publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r. - raport 7

W związku z upływem w dniu 21.03.2019 r. terminu na publikację raportu okresowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r., Syndyk masy upadłości i3D S.A. w upadłości („Emitent”) informuje, że przygotowanie i publikacja ww. raportów w zakreślonym terminie nie była możliwa, z powodów przedstawionych poniżej.


Emitent jest podmiotem znajdującym się w upadłości, wobec którego nie ma podstaw do przyjęcia założenia kontynuacji działalności. W konsekwencji, stosownie do art. 29 ustawy o rachunkowości (dalej: „UoR”), niezbędne jest przyjęcie szczególnego sposobu wyceny aktywów, tj. zasadniczo według cen sprzedaży netto. Przyjęcie innego sposoby wyceny aktywów wbrew przytoczonej regulacji, prowadziłoby do zaprezentowania wyników finansowych Emitenta w sposób nieprawidłowy i mogący wprowadzać w błąd uczestników rynku.

Reklama


Wymaga przy tym podkreślenia, że konieczność wyceny aktywów Emitenta na potrzeby przygotowania sprawozdań finansowych przy zastosowaniu metody odmiennej od dotychczasowej, dla zachowania rzetelności prezentowanych danych, wymaga sporządzenia opisu i oszacowania przedsiębiorstwa Emitenta i jego poszczególnych składników. Dotychczas przygotowany i złożony do akt postępowania spis inwentarza, o czym Syndyk informował raportem bieżącym nr 6/2019 z dnia 08.02.2019 r., obejmował wyłącznie nieruchomości Emitenta. Konieczne jest natomiast przeprowadzenie wyceny pozostałych składników majątku Emitenta, w tym w szczególności wartości niematerialnych i prawnych.


Dane wynikające z tak przeprowadzonej wyceny majątku są niezbędne dla ujęcia prawidłowych wartości w sprawozdaniu finansowym sporządzanym na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości Emitenta, które następnie będą stanowić punkt wyjścia do opracowania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta. W ocenie Syndyka brak tych danych uniemożliwia sporządzenie rzetelnego jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2018 r.


Syndyk wskazuje przy tym, że przyczyną niesporządzenia opisu i oszacowania, pozwalającego na wycenę aktywów Emitenta, był brak płynnych środków w masie upadłości Upadłego oraz ustanowienie kuratora dla obligatariuszy dopiero postanowieniem z dnia 15.03.2019 r. Sędzia – Komisarz postanowieniem z dnia 13.03.2019 r. uwzględnił wniosek Syndyka o zobowiązanie największych wierzycieli do uiszczenia zaliczki na koszty postępowania upadłościowego (o złożeniu wniosku w tym przedmiocie Syndyk informował raportem bieżącym nr 4/2019 z 01.02.2019 r.). Tym samym po doręczeniu odpisu powyższego postanowienia do wierzycieli wymienionych w jego sentencji rozpocznie bieg termin na uiszczenie zaliczki na koszty postępowania upadłościowego.


Brak ustanowienia kuratora dla obligatariuszy na wcześniejszym etapie postępowania w ocenie Syndyka stanowił przeszkodę do procedowania sporządzania opisu i oszacowania majątku Emitenta. Z uwagi bowiem na regulację wynikającą z art. 488 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, jak również konieczność zapewnienia kuratorowi faktycznej możliwości ochrony praw reprezentowanych obligatariuszy, w ocenie Syndyka kurator ten powinien mieć zagwarantowaną możliwość m.in. zaskarżenia opisu i oszacowania składników majątkowych, które będą stanowić osobną masę upadłości przeznaczoną na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy.


W związku z ustanowieniem kuratora dla obligatariuszy, po uiszczeniu zaliczek na koszty postępowania upadłościowego Emitenta zgodnie z postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 13.03.2019 r., Syndyk masy upadłości Emitenta przystąpi do prac związanych ze sporządzeniem wyceny majątku Upadłego, która z kolei pozwoli na przygotowanie nieopublikowanych dotychczas jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych. Raporty te zostaną przedstawione uczestnikom rynku w formie raportu okresowego EBI niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Kubiczek - Syndyk masy upadłości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »