Reklama

(PBS): Przydział obligacji nowej emisji Serii PBS0222 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego - raport 3

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, zwany dalej jako "Bank" informuje, że w dniu 4 lutego 2015 roku, na mocy uchwały Zarządu Banku nr 23/2015 dokonał przydziału całości nowej emisji, zdematerializowanych i niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, serii PBS0222, w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 (czterech milionów) złotych, o podstawowym terminie wykupu wyznaczonym na dzień 4 lutego 2022 r, zwanych dalej "Obligacjami". Cena emisyjna Obligacji była równa wartości nominalnej i wynosiła 100,00 (sto) złotych. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z warunkami emisji przyjętymi na mocy uchwały Zarządu Banku nr 17/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku. Zgodnie z warunkami emisji w przypadku ogłoszenia upadłości Banku lub jego likwidacji, roszczenia obligatariuszy zaspokajane będą w ostatniej kolejności, w tym środki pieniężne będą podlegały zwrotowi w ostatniej kolejności. Obligacje były oferowane w trybie przewidzianym w art. 9 punkt 3 ustawy o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów. W okresie przyjmowania zapisów tj. w okresie od dnia 30 stycznia 2015 roku do dnia 3 lutego 2015 roku, oferty nabycia Obligacji złożyło 6 oferentów, składając zapisy na łącznie 40.000 (czterdzieści tysięcy) sztuk obligacji. Obligacje przydzielono na rzecz wszystkich 6 oferentów. Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji PBS0222 wynoszą 28.000,00 PLN netto, na które składają się koszty: przygotowania i przeprowadzenia oferty – 18.000 PLN, koszty doradztwa - 10 000,00 PLN. Koszty przeprowadzenia oferty rozliczane są w księgach Banku według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej. Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Reklama

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Bank, o wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie wartości wynikających z nich zobowiązań do funduszy uzupełniających Banku zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustawy Prawo bankowe, a to w celu zaliczenia (uznania) Obligacji jako składników kapitału Tier II Emitenta zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".Osoby reprezentujące spółkę:
Lesław Wojtas - Prezes Zarządu
Wojciech Błaż - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »