Reklama

NWAI (NWA): Przyjęcie programu motywacyjnego - raport 16

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia

10 kwietnia 2013 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym została powzięta uchwała Zarządu nr 1 w przedmiocie przyjęcia "Regulaminu Programu Motywacyjnego" na podstawie upoważnienia zawartego w § 3 ust. 1 Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2013 roku ("Uchwała"). Zasady i warunki Regulaminu Programu Motywacyjnego są zgodne z założeniami przyjętymi w Uchwale.

Program motywacyjny zostanie skierowany do wybranych członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji wskazanych w Uchwale tj. Pana Janusza Jankowiaka, Pana Jacka Ksenia oraz Pana Marcina Wężyka ("Osoby uprawnione"). Spółka chce w ten sposób podkreślić wagę ich doświadczenia oraz rolę, jaką pełnią w Radzie Nadzorczej. Umowy uczestnictwa w Programie motywacyjnym zostaną zawarte w ciągu kolejnych 3 miesięcy od dnia przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego przez Zarząd Spółki. Na ich podstawie Osoby uprawnione obejmą całą pulę przysługujących im warrantów subskrypcyjnych serii A, względem których prawo do objęcia akcji serii F będzie przyznawane na podstawie uchwał kolejnych walnych zgromadzeń Spółki.

Reklama

Cały Program motywacyjny dotyczy lat obrotowych 2013-2017. Maksymalna wartość Programu motywacyjnego wyniesie 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) i obejmie emisję 13.000 (słownie: trzynaście tysięcy) nieodpłatnych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda po cenie emisyjnej równej 1 zł (słownie: jeden złoty) podzielonych na 5 (słownie: pięć) transz za kolejne lata obrotowe jego trwania. Pula należnych Osobom uprawnionym warrantów subskrypcyjnych została ustalona z uwzględnieniem pełnionej w Radzie Nadzorczej funkcji oraz posiadanego doświadczenia. Za każdy kolejny rok obrotowy po łącznym spełnieniu się następujących kryteriów ogólnych: (i) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Osobom uprawnionym, (ii) pełnienia przez Osoby uprawnione funkcji członka Rady Nadzorczej, oraz kryteriów szczegółowych (iii) osiągnięcia przez Spółkę zysku netto w wysokości nie niższej niż 500.000 zł, (iv) utrzymania poziomu kapitałów własnych w wysokości wyższej niż 5.000.000 zł, Walne Zgromadzenie podejmować będzie uchwałę w przedmiocie przyznania Osobom uprawnionym prawa do objęcia akcji serii F w ilości równej transzy warrantów subskrypcyjnych należnej za ten rok obrotowy.

Osoby uprawnione będą miały prawo do objęcia wszystkich lub części akcji serii F przypadających do objęcia na podstawie uchwał podjętych przez walne zgromadzenia akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji nie może być później wykonane niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Zarząd Spółki będzie informował w kolejnych raportach bieżących o powzięciu przez walne zgromadzenia uchwał w przedmiocie przyznania Osobom uprawnionym prawa do objęcia akcji serii F w zamian za warranty subskrypcyjne w transzach należnych za kolejne lata obrotowe wchodzące w skład Programu motywacyjnego.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Knap - Wiceprezes Zarządu
Paweł Polaczek - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »