Reklama

BRAS (BSA): Publikacja Memorandum Informacyjnego oraz harmonogram emisji akcji serii D1 z prawem pobor - raport 15

Inventi S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 02 marca 2016 r. na stronie internetowej Emitenta:

www.inventi-power.pl

zostało opublikowane Memorandum Informacyjne Inventi S.A. sporządzone w związku z emisją akcji serii D1 Spółki.

Oferta publiczna akcji serii D1 Emitenta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach serii D1, ich ofercie i Emitencie.

Reklama

W związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszcz z dnia 15 lutego 2016 r. w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D1 do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (treść uchwały została opublikowana w raporcie bieżącym EBI nr 9/2016 oraz 11/2016 ) informuje, iż akcjonariusze, którzy posiadali akcje Emitenta w dniu 1 marca 2016 r. (dzień prawa poboru) będą uprawnieni do złożenia zapisów na akcje serii D1 Emitenta w terminach wskazanych w Memorandum Informacyjnym.

Poniżej Emitent wskazuje najistotniejsze daty związane z emisją. Pełen opis procedury oraz czynników ryzyka związanych z emisją został zawarty w Memorandum Informacyjnym.

Prawa poboru nie będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu.

Dniem ustalenia prawa poboru był dzień 1 marca 2016 r.

2 marca 2016 r.– publikacja Memorandum Informacyjnego

14 marca 2016 r.– rozpoczęcie subskrypcji akcji serii H

14 marca – 18 marca 2016 r. – przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych

30 marca 2016 r. – planowany przydział akcji w wykonaniu prawa poboru i Zapisów Dodatkowych. Jeżeli jednak po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, termin przydziału nie może przypaść wcześniej niż 2 dni po dniu podania do publicznej wiadomości tego aneksu

Dzień dokonania przydziału akcji w wykonaniu prawa poboru - Zamknięcie subskrypcji Akcji w przypadku subskrybowania w wykonaniu prawa poboru i Zapisów Dodatkowych wszystkich Akcji

31 marca – 4 kwietnia 2016 r. – przyjmowanie zapisów na Akcje nieobjęte Zapisami Podstawowymi oraz Zapisami Dodatkowymi

5 kwietnia 2016 r.– przydział Akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta. Jeżeli jednak po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, termin przydziału nie może przypaść wcześniej niż 2 dni po dniu podania do publicznej wiadomości tego aneksu.

Osoby uprawnione do złożenia zapisu na akcje serii D1 składają zapis na akcje serii D1 w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym prawa poboru zostały zapisane. Inwestorzy składający zapisy podstawowe i dodatkowe okazują w firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis odpowiednie dokumenty, zgodne z wymogami identyfikacji inwestorów obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej. Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji, o ile taką formę dopuszcza firma inwestycyjna przyjmująca zapis.

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W przypadku zmiany terminu Publicznej Oferty oraz terminu składania zapisów na Akcje, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie komunikatu aktualizującego. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum, przed upływem zmienianego terminu.

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji oferowanych w ramach Publicznej Oferty. Termin ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Oferty. W przypadku wydłużenia terminów zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie komunikatu aktualizującego. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum, przed upływem zmienianego terminu.

Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Memorandum. W przypadku zmiany terminu przydziału Akcji, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego nie później, niż przed terminem przydziału Akcji. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum.

W przypadku, gdy zmiana podanych wyżej terminów będzie miała znaczący wpływ na ocenę Akcji, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie aneksu do Memorandum, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum, przed upływem zmienianego terminu.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Klomfas - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »