Reklama

ADUMA (ADU): RAPORT BIEŻĄCY 10/2014 – Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zarząd Spółki ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 18 lipca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego (zwaną dalej: „Uchwałą”).

Reklama


Na podstawie Uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 120 625,10 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziesięć groszy) do kwoty 125 394,60 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 4.769,50 zł (słownie: cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych), w drodze emisji 47 695 (czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, w ramach przedłużenia Programu Akcji Pracowniczych, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje Serii D”).


Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, odbywa się w granicach kapitału docelowego, na podstawie opisanej powyżej Uchwały Zarządu Spółki, który upoważniony został do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie §6a Statutu Spółki.


Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D dokonuje się za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w formie emisji prywatnej, w ramach przedłużenia Programu Akcji Pracowniczych, skierowanej do doświadczonych pracowników oraz współpracowników Spółki.


Zarząd Spółki postanowił, że cena emisyjna jednej akcji zwykłych na okaziciela serii D będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję, na co Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę. Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w formie przelewu na rachunek bankowy Spółki w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D.


W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym powyższą Uchwałą, wprowadzono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:


„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120.625,10 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziesięć groszy) złotych i dzieli się na:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1000000,

2) 197.917 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 148748 oraz od 149582 do 200000,

3) 8.334 (osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 8334”.


otrzymuje brzmienie:


„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125 394,60 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 1000000,

2) 197.917 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 148748 oraz od 149582 do 200000,

3) 8.334 (osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0001 do 8334.

4) 47.695 (czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 47 695”.


Zarząd Spółki informuje, iż w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie zamierza wprowadzać wyemitowanych akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect Giełdy.


Zarząd Spółki informuje także, że o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego.


Podstawa prawna:


§ 3 ust. 2 pkt 5b i 17 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Ćmiech - Prezes Zarządu
Maciej Mielcarek - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 18 lipca | R. | +18 | 18+

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »