Reklama

VISION (VIV): „Raport Bieżący nr 1/2016” EUROINVESTMENT SA Raport miesięczny za grudzień 2015 r.

EUROINESTMENT S.A. („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2015 r.

Reklama


zawierający:


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w 


przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,


IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.


I. W dniu 8 grudnia 2015 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki firmy EURODENTAL SA, w której Emitent posiada


100% akcji, podczas którego EUROINVESTMENT SA głosował za uchwałą o podniesieniu kapitału zakładowego spółki


EURODENTAL SA ze 100.000 zł o 100.000 zł do kwoty 200.000 zł w drodze emisji 10.000.000 akcji serii B o wartości nominalnej


0,01 zł każdą akcję w celu pokrycia kosztów transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa podmiotom trzecim.


W dniu 10 grudnia 2015 Emitent, jako 100% akcjonariusz firmy EURODENTAL SA zawarł Umowę dotyczącą sprzedaży posiadanych


10.000.000 akcji serii A firmy EURODENTAL SA, o wartości nominalnej 1 grosz , uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że


na każdą akcję przypadają dwa głosy.


Decyzja o sprzedaży 10.000.000 Akcji Serii A została podjęta ze względu na zawarcie przez EURODENTAL SA z inwestorem


strategicznym, w dniu 27 listopada 2015 roku, umowy przedwstępnej o sprzedaży zorganizowanego przedsiębiorstwa


stomatologicznego EURODENTAL a w szczególności pięciu przychodni stomatologicznych w Warszawie wraz z laboratorium


protetycznym.


Cena za 10 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o wartości nominalnej PLN 0,01 (jeden grosz) każda,


(od nr 00 000 001 do nr 10 000 000) wyemitowanych przez EURODENTAL S.A. w dniu zawarcia Umowy sprzedaży wynosi 100 000


PLN (sto tysięcy złotych) („Cena”). Cena ta ulegnie trzystopniowemu zwiększeniu o ile w ciągu 18 miesięcy (osiemnastu miesięcy),


licząc od dnia 10 grudnia 2015, EURODENTAL SA zrealizuje sprzedaż zorganizowanego przedsiębiorstwa stomatologicznego


EURODENTAL (a w szczególności pięciu przychodni stomatologicznych w Warszawie wraz z laboratorium protetycznym ) wg


warunków umowy przedwstępnej zawartej dnia 27 listopada 2015 roku pomiędzy Inwestorem Strategicznym a EURODENTAL SA.


Do dnia opublikowania niniejszego raportu postęp prac związanych z realizacją umowy przedwstępnej o sprzedaży


zorganizowanego przedsiębiorstwa stomatologicznego EURODENTAL, a w szczególności pięciu przychodni stomatologicznych w 


Warszawie wraz z laboratorium protetycznym, wskazuje, że okres zamknięcia transakcji, uprzednio przewidywany na 18 miesięcy,


ulegnie znacznemu skróceniu.


II. W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI:


2015-12-14 Raport miesięczny za grudzień 2015 r.


2015-12-14 Podwyższenie kapitału Spółki EURODENTAL SA i zbycie przez Emitenta 10.000.000 akcji serii A Spółki EURODENTAL SA


III.


Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.


IV. Kalendarz Inwestora


Brak.


Podstawa prawna:


Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.


"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Richard Kunicki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »