Reklama

ISIAG (ISG): Raport bieżący za miesiąc lipiec 2012 - raport 32

1.Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta:


Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA informuje ,iż w czasookresie miesiąca lipca realizował warsztaty szkoleniowe w ramach działalności komercyjnej ,kierowane do pracowników sektora polityki społecznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz oświaty.


2. Realizacja celów emisyjnych.W miesiącu lipcu 2012r. Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA nie wydatkował środków finansowych na cele emisyjne.

Reklama


3.Bieżąca działalność.


Obecnie Emitent realizuje usługi w ramach wygranych przetargów.

20 czerwca 2012 roku została podpisana umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, której przedmiotem jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu przez Emitenta szkolenia , obejmującego 230 godzin pn. Asystent rodziny, realizowanego w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu . Poddziałanie 7.1.3. PO KL pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społeczznej w województwie opolskim", zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. W sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. Nr 272, poz. 1608)


Maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie należne Emitentowi za realizację przedmiotowej umowy wynosi 74 616,00 zł brutto.


Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2012r.

W dniu 25 czerwca 2012 roku zostały podpisane umowy pomiędzy Województwem Warmińsko - Mazurskim z siedzibą w Olsztynie a Instytutem Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA


Przedmiotem umów jest wykonanie usług polegających na realizacji kompleksowych modułów szkoleniowych :


"Umiejętność migania tratwą w komunikacji z osobami z zaburzeniami słuchu i mowy"


"Strategia interwencji kryzysowej czyli jak słusznie pomagać osobom w kryzysie"


"Aktywizacja Zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie"


"Zarządzanie pracą wolontariusza - jak pozyskać i zatrzymać kandydata na wartościowego człowieka"


realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowite wynagrodzenie Emitenta za wykonanie poszczególnych przedmiotów umów wynosi 279 101,28 zł.

Umowa została zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2012r

W dniu 17 lipca 2012 roku została podpisana umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu , której przedmiotem jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Asystent rodziny, w ramach projektu systemowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce".

Maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie należne Emitentowi za realizację przedmiotowej umowy wynosi 148 856,00 złotych brutto.

Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia 17 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku


23 lipca 2012 roku zostały podpisane umowy pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie a Instytutem Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA

Przedmiotem umowy jest realizacja projektu systemowego "Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie Porozumienia Ramowego z dnia 12 grudnia 2007r. z późn. zm. podpisanego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie - instytucją Pośredniczącą.


W ramach umowy zostanie wykonana usługa szkoleniowa w zakresie:


"Współpraca pracownika socjalnego z asystentem rodziny i rodziną wspierającą"

"Zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodka adopcyjnego w świetle ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"

"Seksualność osób niepełnosprawnych i starszych"


Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowite wynagrodzenie Emitenta za wykonanie poszczególnych przedmiotów umów wynosi 74 879,00 zł

Umowa zostanie zrealizowana według harmonogramu, który stanowi załącznik do umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Ponadto Instytut kontynuuje promocję szkoleń w ramach działalności komercyjnej, kierowanych do pracowników sektora polityki społecznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz oświaty.
Emitent informuje iż w miesiącu lipcu składał oferty na realizację szkoleń w ramach przetargów ogłoszonych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.


5.Kalendarz inwestora dotyczący sierpnia 2012 r


Do 14 września 2012 r. zostanie zamieszczony raport bieżący za miesiąc sierpień 2012


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika NR 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect".Osoby reprezentujące spółkę:
Danuta Kowalczyk - Wiceprezes
Edyta Gajewska-Zapert - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »