Reklama

ISIAG (ISG): Raport bieżący za miesiąc wrzesień 2012

1.Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta:

Reklama


Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA informuje ,iż w czasookresie miesiąca września realizował warsztaty szkoleniowe w ramach działalności komercyjnej ,kierowane do pracowników sektora polityki społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, oświaty oraz szkolenia w ramach wygranych przetargów.


2. Realizacja celów emisyjnych.W miesiącu wrześniu 2012r. Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA nie wydatkował środków finansowych na cele emisyjne.


3.Bieżąca działalność.


Emitent w miesiącu wrześniu realizował usługi w ramach wygranych przetargów:

Dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu - usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu przez Emitenta szkolenia , obejmującego 230 godzin pn. Asystent rodziny, realizowanego w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu . Poddziałanie 7.1.3. PO KL pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społeczznej w województwie opolskim", zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. W sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. Nr 272, poz. 1608)


Maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie należne Emitentowi za realizację przedmiotowej umowy wynosi 74 616,00 zł brutto.


Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2012r.

W ramach umów z Województwem Warmińsko - Mazurskim z siedzibą w Olsztynie a Instytutem Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA


Przedmiotem umów jest wykonanie usług polegających na realizacji kompleksowych modułów szkoleniowych :


"Umiejętność migania tratwą w komunikacji z osobami z zaburzeniami słuchu i mowy"


"Strategia interwencji kryzysowej czyli jak słusznie pomagać osobom w kryzysie"


"Aktywizacja Zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie"


"Zarządzanie pracą wolontariusza - jak pozyskać i zatrzymać kandydata na wartościowego człowieka"


realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowite wynagrodzenie Emitenta za wykonanie poszczególnych przedmiotów umów wynosi 279 101,28 zł.

Umowa została zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2012r

Dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu - przedmiotem umowy jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Asystent rodziny, w ramach projektu systemowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pn. "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce".

Maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie należne Emitentowi za realizację przedmiotowej umowy wynosi 148 856,00 złotych brutto.

Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia 17 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku


W ramach umowy z Województwem Małopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie.

Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn.

"Asystent rodziny".

Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 15 grudnia 2012roku.

Z tytułu wykonania zamówienia Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie z realizacji umowy w wysokości 226 180,00 zł.


Emitent w wyniku postępowania prowadzonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie organizacji szkoleń dla pracowników i współpracowników w systemie egzaminów zewnętrznych w 2012r wygrał przetarg na kwotę 1505 745,00 (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych)

W miesiącu wrześniu rozpoczął realizację szkoleń w ramach umowy z Centralną Komisją Egzaminacyjną w zakresie szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, w tym realizacja projektów ponadnarodowych.


Ponadto Instytut kontynuuje promocję szkoleń w ramach działalności komercyjnej, kierowanych do pracowników sektora polityki społecznej i jednostek samorządu terytorialnego oraz oświaty.


Emitent informuje iż w miesiącu wrześniu składał oferty na realizację szkoleń w ramach przetargów ogłoszonych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.5.Kalendarz inwestora dotyczący października 2012 r


Do 14 listopada 2012 r. zostanie zamieszczony raport bieżący za miesiąc październik 2012


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika NR 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect".Osoby reprezentujące spółkę:
Danuta Kowalczyk - Wiceprezes
Edyta Gajewska-Zapert - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »