Reklama

INPOST (IPT): Raport dotyczący przestrzegania zasad ładu korporacyjnego - raport 1

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd spółki InPost S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Spółka będzie stosowała wszystkie zasady ładu korporacyjnego, określone w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, przyjętym uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r., z wyjątkiem następujących zasad:

Część I – Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

Zasada nr I.9: „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej”.

Reklama

Spółka nie stosuje zasady nr I.9, dotyczącej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. Według Spółki głównymi kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej powinny być: wiedza, doświadczenie oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć, nie powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie.

Kobiety i mężczyźni mają jednak równe szanse na zatrudnienie na danym stanowisku. Obecnie w składzie trzyosobowego Zarządu Spółki oraz pięcioosobowej Rady Nadzorczej nie znajdują się kobiety. Jednocześnie Spółka zamierza w przyszłości podejmować starania zmierzające do zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Zasada nr I.12: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

Spółka nie stosuje zasady nr I.12 dotyczącej możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki przewiduje osobiste uczestnictwo w walnym zgromadzeniu lub reprezentację przez pełnomocnika i nie nakłada w tym zakresie żadnych ograniczeń. Ponadto, uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu będą niezwłocznie publikowane w formie raportów bieżących oraz zamieszczane na stronie internetowej. Tym samym, w ocenie Spółki niestosowanie zasady I.12. nie będzie wywierać negatywnych skutków, a w szczególności nie będzie miało wpływu na ograniczenie komunikacji z inwestorami oraz analitykami.

Część II – Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

Zasada II.1.7 oraz II.1.9a).:

II.1.7: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa, pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania”.

Spółka rezygnuje z zamieszczania na stronie pytań akcjonariuszy wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu WZA, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

Zasada nr II.2.: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.”

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana, ze względu na wysokie koszty usług z tym związanych. Spółka umieszczać będzie na swojej stronie internetowej główne informacje o Spółce i materiały korporacyjne w języku angielskim, jednakże w zakresie węższym niż to wynika z zasady II.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Część IV – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy.

Zasada IV.10.: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad”.

Statut Spółki przewiduje osobiste uczestnictwo w walnym zgromadzeniu lub reprezentację przez pełnomocnika i nie nakłada w tym zakresie żadnych ograniczeń. Ponadto, uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu będą niezwłocznie publikowane w formie raportów bieżących oraz zamieszczane na stronie internetowej. Tym samym, w ocenie Spółki niestosowanie zasady IV.10 nie będzie wywierać negatywnych skutków, a w szczególności nie będzie miało wpływu na ograniczenie komunikacji z inwestorami oraz analitykami.


Podstawa prawna:

§ 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Pulchny - Wiceprezes Zarządu
Krystian Szostak - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »