MILKPOL (MLP): Raport miesięczny "Milkpol" SA za lipiec 2010 roku. - raport 33

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:

W miesiącu lipcu 2010 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w miesiącu lipcu 2010 roku wzrosła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubiegłego 2009, prawie o 12 %, przy czym zaobserwowano 4 % spadek ilości skupowanego mleka surowego; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w miesiącu lipcu 2010 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2009, wzrosła o około 6 %.

Reklama

W miesiącu lipcu 2010 roku wystąpiły następujące zdarzenia związane z rejestracją i wpisem w rejestrze przedsiębiorców: (1) zmiany postanowień Statutu Spółki, w tym m.in. dotyczących podziału (splitu) akcji Spółki, uwzględniających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii C oraz (2) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C (Spółka informowała o powyższym w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 23/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku):

(1) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("KDPW"), w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł (jeden złoty) na 0,10 zł (dziesięć groszy), wyznaczyła dzień 9 lipca 2010 roku jako dzień podziału 1.060.350 akcji Spółki oznaczonych kodem PLMLKPL00012 na 10.603.500 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, a w związku z tym, począwszy od dnia 9 lipca 2010 roku kodem PLMLKPL00012 oznaczonych zostało 10.603.500 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (stosowną informację Spółka przekazała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 27/2010 z dnia 6 lipca 2010 roku);

(2) mocą postanowień Uchwały nr 720/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") z dnia 22 lipca 2010 roku, Zarząd GPW postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (stosowną informację Spółka przekazała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 30/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku);

(3) na mocy uchwały nr 754/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku, Zarząd GPW postanowił: określić dzień 30 lipca 2010 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, pod warunkiem dokonania w dniu 30 lipca 2010 roku rejestracji tych akcji przez KDPW i oznaczenia ich kodem "PLMLKPL00012" oraz notować te akcje na rynku kierowanymi zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MILKPOL" i oznaczeniem "MLP";

(4) na mocy Komunikatu Operacyjnego z dnia 29 lipca 2010 roku KDPW postanowiła zarejestrować w dniu 30 lipca 2010 roku 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i oznaczyć je kodem "PLMLKPL00012".

Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, sześć Raportów Bieżących EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 27/2010 z dnia 6 lipca 2010 roku, Uchwały KDPW w sprawie określenia dnia podziału (splitu) akcji Spółki oraz warunkowej rejestracji w depozycie akcji serii C Spółki,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 28/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku, Raport miesięczny "Milkpol" SA za czerwiec 2010 roku,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 29/2010 z dnia 20 lipca 2010 roku, Złożenie wniosku o wprowadzenie Akcji serii C Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,

(4) Raport Bieżący EBI Nr 30/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku, Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcji serii C Spółki,

(5) Raport Bieżący EBI Nr 31/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku, Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania Akcji serii C Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

(6) Raport Bieżący EBI Nr 32/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku, Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Akcji serii C Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2010 roku) Spółka przekazała do publicznej wiadomości trzy Raporty Bieżące za pośrednictwem systemu ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 7/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku, Informacja o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki dokonanych przez Prezesa Zarządu Spółki i osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki,

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 8/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku, Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki,

(3) Raport Bieżący ESPI Nr 9/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku, Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2010 roku) Spółka realizowała płatności ze środków pozyskanych z emisji Akcji serii C (informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję prywatną akcji serii C zostały przekazane przez Spółkę w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 19/2010 z dnia 26 maja 2010 roku, zaś informacja o rejestracji m.in. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C została przekazana przez Spółkę w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 23/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku), które zostały przeznaczone na sfinansowanie inwestycji Spółki dotyczącej zakupu i instalacji nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej (m.in.: instalacji ultrafiltracji do zagęszczania mleka w celu produkcji serów twarogowych, autocysterny skupowej do transportu mleka, urządzenia stacjonarnego do pomiaru ilości przyjętego surowca, tanków do przechowywania mleka i śmietanki, pasteryzatora z odgazowywaczem do mleka, zespołu prądotwórczego przeznaczonego do zasilania ciągłego-awaryjnego) w łącznej kwocie wynoszącej około 71 tys. zł.

Wartość poczynionej inwestycji, w okresie od stycznia 2010 roku do dnia publikacji niniejszego raportu nieznacznie przekroczyła kwotę 2,2 mln zł, z czego, w okresie od stycznia do połowy maja 2010 roku, ze środków własnych wydatkowano na ten cel kwotę w łącznej wysokości około 1,2 mln zł.

W okresie od połowy maja 2010 roku, ze środków pozyskanych z emisji Akcji serii C Spółki wydatkowano na ten cel kwotę w łącznej wysokości około 1,0 mln zł, w tym: w miesiącu maju 2010 roku kwotę około 629 tys. zł, w miesiącu czerwcu 2010 roku kwotę około 289 tys. zł, a w miesiącu lipcu 2010 roku kwotę około 71 tys. zł.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Na dzień 16 sierpnia 2010 roku planowana jest publikacja Raportu Okresowego - Raportu Kwartalnego Spółki za II kwartał 2010 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca sierpnia 2010 roku, poza w/w, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu
Jerzy Świerczyński - Vice Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: notowania | MILKPOL | Warszawa | EBI | GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »