Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny "Milkpol" SA za wrzesień 2010 roku. - raport 37

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:

W miesiącu wrześniu 2010 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w miesiącu wrześniu 2010 roku wzrosła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubiegłego 2009, o 16%, przy czym zaobserwowano 1% spadek ilości skupowanego mleka surowego; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w miesiącu wrześniu 2010 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2009, wzrosła o prawie 9 %.

Reklama

We wrześniu 2010 roku Spółka realizowała prace związane z wprowadzeniem do sprzedaży, wyprodukowanych przy użyciu nowej technologii ultrafiltracji (zakup nowej instalacji ultrafiltracji do zagęszczania na ciepło mleka ukwaszonego, jest przedmiotem dofinansowania ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania 123 "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; szczegółowe informacje w zakresie procesu i zasad udzielenia Spółce przez ARiMR przedmiotowego dofinansowania Spółka przekazała w drodze Raportów Bieżących EBI: Nr 10/2009 z dnia 14 maja 2009 roku, Nr 2/2010 z dnia 13 stycznia 2010 roku, Nr 4/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku, Nr 15/2010 z dnia 12 maja 2010 roku, Nr 18/2010 z dnia 25 maja 2010 roku, Nr 20/2010 z dnia 28 maja 2010 roku oraz Nr 25/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku), nowych produktów w postaci: (1) serka pod nazwą handlową "Boryna z Czarnocina", (2) serka pod nazwą handlową "milusi". Wprowadzenie nowych produktów do sprzedaży może mieć wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa Raporty Bieżące EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 35/2010 z dnia 3 września 2010 roku, Rejestracja zmian w Statucie Spółki,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 36/2010 z dnia 13 września 2010 roku, Raport miesięczny "Milkpol" SA za sierpień 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2010 roku) Spółka przekazała do publicznej wiadomości jeden Raport Bieżący za pośrednictwem systemu ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 10/2010 z dnia 24 września 2010 roku, Informacja o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki dokonanych przez członka Zarządu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2010 roku) Spółka zrealizowała płatności ze środków pozyskanych z emisji Akcji serii C (informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję prywatną akcji serii C zostały przekazane przez Spółkę w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 19/2010 z dnia 26 maja 2010 roku, zaś informacja o rejestracji m.in. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C została przekazana przez Spółkę w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 23/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku), które zostały przeznaczone na sfinansowanie inwestycji Spółki dotyczącej zakupu i instalacji nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w łącznej kwocie wynoszącej około 1,3 tys. zł.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca października 2010 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu
Jerzy Świerczyński - Vice Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »