CERABUD (CER): Raport miesięczny Cerabud SA za lipiec 2012 roku - raport 52

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd "CERABUD" Spółki Akcyjnej w Łodzi (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2012 roku dotyczący:


1. informacji na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki;

Reklama


2. zestawienia wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem;


3. informacji na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem;


4. wydarzeń mających mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwanego terminu publikacji raportu analitycznego.


Ad.1.


W okresie sprawozdawczym, tj. w miesiącu lipcu 2012 roku, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników osiąganych przez Spółkę:


(1) W dniu 6 lipca 2012 roku Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cerabud S.A. w celu skorygowania dnia prawa poboru akcji serii G, który to pierwotnie został wyznaczony na dzień 16 sierpnia 2012 roku.. Treść ogłoszenia została opublikowana przez Zarząd w formie raportu bieżącego o numerze 33/2012.

(2) W dniu 30 lipca 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę o numerze 745/2012 na podstawie której wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 381 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Zarząd przypomina że emisja akcji serii E, była przeprowadzona w celu wyrównania liczby akcji tak aby można było dokonać scalenia akcji w stosunku 1:100. Wprowadzenie serii E do obrotu na rynku NewConnect jest pierwszym etapem w procesie scalenia akcji Spółki.


Ad.2.


W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, piętnaście raportów bieżących EBI:


(1) Raport bieżący EBI Nr 28/2012 z dnia 02.07.2012 r. - Nałożenie przez Zarząd Giełdy na Emitenta obowiązku dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej spółki;

(2) Raport bieżący EBI Nr 29/2012 z dnia 02.07.2012 r. - Przesunięcie daty publikacji pełnego raportu rocznego za 2011 rok;

(3) Raport bieżący EBI Nr 30/2012 z dnia 02.07.2012 r. - Korekta raportu bieżącego 27/2012;

(4) Raport bieżący EBI Nr 31/2012 z dnia 05.07.2012 r. - Zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami Spółki.;


(5) Raport bieżący EBI Nr 32/2012 z dnia 05.07.2012 r. - Kara pieniężna nałożona na Spółkę;


(6) Raport bieżący EBI Nr 33/2012 z dnia 06.07.2012 r. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD SA

(7) Raport bieżący EBI Nr 34/2012 z dnia 09.07.2012 r. - Analiza sytuacji gospodarczej oraz perspektywy prowadzenia działalności spółki Cerabud SA;

(8) Raport bieżący EBI Nr 35/2012 z dnia 10.07.2012 r. - Treść uchwał podjętych przez ZWZA CERABUD SA;

(9) Raport bieżący EBI Nr 36/2012 z dnia 14.07.2012 r. - Nałożenie obowiązku uzupełnienia opublikowanej przez Spółkę, analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności;

(10) Raport bieżący EBI Nr 37/2012 z dnia 15.07.2012 r. - Raport miesięczny Cerabud SA za czerwiec 2012 roku;

(11) Raport bieżący EBI Nr 38/2012 z dnia 16.07.2012 r. - Raport Okresowy za 2011 rok wraz z opinią Biegłego Rewidenta;

(12) Raport bieżący EBI Nr 39/2012 z dnia 17.07.2012 r. - Treść uchwał podjętych przez ZWZA CERABUD SA po wznowieniu obrad;

(13) Raport bieżący EBI Nr 40/2012 z dnia 17.07.2012 r. - Wznowienie obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect;

(14) Raport bieżący EBI Nr 41/2012 z dnia 25.07.2012 r. - Komentarz Zarządu Spółki Cerabud SA w sprawie komunikatu opublikowanego systemem ESPI, raportem bieżącym 13/2012;

(15) Raport bieżący EBI Nr 42/2012 z dnia 31.07.2012 r. - Wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI następujące komunikaty:

(1) Raport 9/2012 z dnia 06-07-2012 roku- Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cerabud SA

(2) Raport 10/2012 z dnia 06-07-2012 roku- Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cerabud SA.

(3) Raport 11/2012 z dnia 10-07-2012 roku- Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cerabud SA

(4) Raport 12/2012 z dnia 18-07-2012 roku- Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cerabud SA


Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.cerabud.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


Ad.3.


W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2012 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.


Ad.4.


(1) Zarząd Spółki Cerabud S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym (07.08.2012) wystąpił do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o dokonanie wymiany (scalenia) akcji w stosunku 100:1 z dniem referencyjnym 17 sierpnia 2008 r. (piątek) i dniem scalenia akcji 28 sierpnia 2012 r.

Harmonogram scalenia akcji Emitenta wynikający z wniosku przedstawia się następująco:

- 10 sierpnia 2012 r.- początek zawieszenia notowań akcji Spółki w ASO na rynku NewConnect,

- 17 sierpnia 2012 r. - dzień referencyjny,

- 28 sierpnia 2012 r. - dzień wymiany (scalenia) akcji,

- 29 sierpnia 2012 r. - wznowienie notowań po scaleniu.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca sierpień 2012 roku poza w/w miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Marciniak - Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »