Reklama

CERABUD (CER): Raport miesięczny Cerabud SA za styczeń 2012 roku. - raport 5

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd "CERABUD" Spółki Akcyjnej w Łodzi (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2012 roku dotyczący:

Reklama

1. informacji na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki;

2. zestawienia wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem;

3. informacji na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem;

4. wydarzeń mających mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwanego terminu publikacji raportu analitycznego.

Ad. 1.

W okresie sprawozdawczym, tj. w miesiącu styczniu 2012 roku, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników osiąganych przez Spółkę:

(1) W dniu 18 stycznia 2012 roku, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie w związku z niezarejestrowaniem przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy, do czasu otwarcia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmian Statutu Spółki umożliwiającymi skuteczne podjęcie przez Walne Zgromadzenie, uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych - zarządziło przerwę w obradach niniejszego Zgromadzenia, w terminie do dnia 17 lutego 2012 roku, do godziny 17:00.

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, Spółka podała do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 3/2012 w dniu 19 stycznia 2012 roku.

(2) W dniu 26 stycznia 2012 roku Spółka wraz z Autoryzowanym Doradcą Spółki (DFP Doradztwo Finansowe SA) zgodnie postanowiły rozwiązać umowę o pełnienie przez DFP Doradztwo Finansowe SA funkcji Autoryzowanego Doradcy Spółki.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki;


Ad. 2.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty bieżące EBI:

(1) Raport bieżący EBI Nr 1/2012 z dnia 14.01.2012 r. - Raport miesięczny Cerabud SA za miesiąc grudzień 2011 roku;

(2) Raport bieżący EBI Nr 2/2012 z dnia 14.01.2012 r. - Daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku;

(3) Raport bieżący EBI Nr 3/2012 z dnia 19.01.2012 r. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ;

(4) Raport bieżący EBI Nr 4/2012 z dnia 27.01.2012 r. - Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Spółki.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport bieżący ESPI:

Raport bieżący ESPI Nr 1/2012 z dnia 25.01.2012 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.cerabud.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


Ad. 3.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2012 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.


Ad. 4.

(1) W dniu 18 stycznia 2012 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółkę, które uchwałą Nr 4/2012 postanowiło zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia, w terminie do dnia 17 lutego 2012 roku . Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 3/2012 w dniu 19 stycznia 2012 roku;

(2) W dniu 14 lutego 2012 roku, Spółka opublikuje raport okresowy - kwartalny za IV kwartał 2012 roku, wraz z danymi finansowymi za ten okres.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lutego 2012 roku miały miejsce inne, poza wyżej wskazanym, wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Marciniak - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: styczeń | marca | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »