Reklama

TESGAS (TSG): Raport miesięczny - czerwiec 2010 - raport 39

Zarząd TESGAS S.A. działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2010 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych TESGAS S.A.:

Reklama

Czerwiec był kolejnym istotnym miesiącem dla rozwoju Spółki. W dniu 8 czerwca 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny TESGAS S.A. w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii B i E oraz ubieganiem się o dopuszczenie 750.000 Akcji Serii B, 1.300.000 Akcji Serii D, do 4.000.000 Akcji Serii E oraz do 4.000.000 Praw do Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym. Publikacja prospektu nastąpiła w dniu 10 czerwca 2010 roku. Przedmiotem oferty publicznej było 4.000.000 nowo emitowanych Akcji Serii E oraz 300.000 Akcji Serii B (Akcje Sprzedawane) oferowanych przez Panią Marzennę Kocik (Wprowadzający).

Wpływy netto z emisji Akcji Serii E, zamieszczone w prospekcie emisyjnym, oszacowane zostały w przedziale pomiędzy 45 a 60 mln zł, na podstawie analizy aktualnej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz wycen TESGAS S.A. przygotowanych przez jego doradców, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Serii E.

Pozyskane środki z emisji akcji serii E , Spółka zamierza przeznaczyć na:

 nabycie 80% udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia Sp. z o.o., w kwocie 30 mln;

 pozostałe akwizycje, w tym dekapitalizowanie przejętych podmiotów, w kwocie 10 - 20 mln zł;

 finansowanie realizacji kontraktów, w kwocie 5 - 10 mln zł.

W dniach od 10 do 18 czerwca 2010 roku, Zarząd spółki TESGAS przeprowadził spotkania z inwestorami instytucjonalnymi, w trakcie których zaprezentował profil działalności Spółki, jej dotychczasowe osiągnięcia, przedstawił strategię rozwoju grupy kapitałowej TESGAS oraz szczegóły dotyczące oferty publicznej. Spotkania z inwestorami instytucjonalnymi pozwoliły Zarządowi Spółki oraz Pani Marzennie Kocik na ustalenie przedziału cenowego akcji, po którym była budowana księga popytu. Przedział ustalono pomiędzy 12,50 a 15,50 zł za jedną akcję.

Księga popytu, wykazała duże zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych. Na jej podstawie ustalono cenę emisyjną Akcji Serii E oraz cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych oferowanych w ofercie publicznej w wysokości 14,50 zł za jedną akcję.

W dniach od 25 do 30 czerwca 2010 roku przeprowadzone zostały zapisy w transzy instytucjonalnej (3.650.000 akcji oferowanych) oraz indywidualnej (650.000 akcji oferowanych). 1 lipca 2010 roku Zarząd TESGAS S.A. oraz Wprowadzający dokonali przydziału 4.000.000 Akcji Serii E oraz 300.000 Akcji Serii B oferowanych w ramach oferty publicznej. Tym samym przydzielono wszystkie oferowane akcje. Wpływy brutto z emisji wyniosły:

 TESGAS S.A. w kwocie 58.000.000 zł,

 Wprowadzający w kwocie 4.350.000 zł.

Zapisy w transzy instytucjonalnej nie podlegały redukcji, natomiast w transzy indywidualnej stopa redukcji wyniosła 17,9%.

W chwili obecnej Spółka TESGAS S.A. jest na "ostatniej prostej" przygotowań do debiutu na rynku regulowanym GPW oraz zaprzestanie notowań akcji serii B i D na rynku NewConnect oraz rozpoczęcie tych notowań tych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


W dniu 11 czerwca 2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki TESGAS S.A., Najważniejszymi uchwałami podjętymi przez akcjonariuszy były uchwały w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;

c) przekazanie zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009 na kapitał zapasowy Spółki.

d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej.


W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowego Zarządu Rada Nadzorcza Emitenta, w dniu 11 czerwca 2010 roku, powołała dotychczasowy Zarząd na nową kadencję.


Ponadto w miesiącu czerwcu podpisano dwie istotne umowy. Pierwszą z nich to umowa z OGP Gaz- System S.A., którego przedmiotem jest świadczenie czynności eksploatacyjnych utrzymania ciągłości ruchu gazociągów, stacji gazowych, węzłów regulacyjnych oraz mieszalni gazu należących do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział w Zielonej Górze, o której Emitent informował raportem bieżącym 28/2010. Za wykonanie przedmiotu umowy, w terminie od 1 czerwca 2010 r. do 31 maja 2013 r., Spółce przysługiwać będzie wynagrodzenie w łącznej kwocie, 2.525.947,20 zł netto.

Kolejnym ważnym kontraktem, mającym istotne znaczenie dla Spółki, było podpisanie umowy ze spółką PBG S.A. której przedmiotem jest wykonanie prac montażowych na tłoczni Jarosław II podczas budowy 5 kompletnych agregatów sprężających wraz z orurowieniem dostarczonych przez PBG S.A. Za wykonanie przedmiotu umowy TESGAS S.A. przysługiwać będzie łączne wynagrodzenie w wysokości 1.200.000,00 zł netto. Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu umowy od dnia 9 czerwca 2010 roku do dnia 22 lipca 2011 roku.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W miesiącu czerwcu Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, siedem Raportów Bieżących:

1. Raport Bieżący Nr 27/2010 z dnia 08 czerwca 2010 roku, "Zatwierdzenie prospektu emisyjnego TESGAS S.A.",

2. Raport Bieżący Nr 28/2010 z dnia 09 czerwca 2010 roku, "Podpisanie umowy istotnej z OGP Gaz-System S.A.",

3. Raport Bieżący Nr 29/2010 z dnia 09 czerwca 2010 roku, "Podpisanie umowy istotnej z PBG S.A.",

4. Raport Bieżący Nr 30/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku, "Powołanie Zarządu na nową kadencję",

5. Raport Bieżący Nr 31/2010 z dnia 12 czerwca 2010 roku, "Uchwały powzięte przez Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TESGAS S.A.";

6. Raport Bieżący Nr 32/2010 z dnia 14 czerwca 2010 roku, "Raport miesięczny - maj 2010 r.",

7. Raport Bieżący Nr 33/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku, "Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej oraz wysokości transz",

W miesiącu maju Spółka przekazała do publicznej wiadomości pięć Raportów Bieżących za pośrednictwem systemu ESPI:

1. Raport bieżący Nr 10/2010 z dnia 08 czerwca 2010 roku, "Zatwierdzenie prospektu emisyjnego TESGAS S.A.",

2. Raport bieżący Nr 11/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku, "Powołanie Zarządu na nową kadencję",

3. Raport bieżący Nr 12/2010 z dnia 12 czerwca 2010 roku, "Uchwały powzięte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TESGAS S.A.",

4. Raport bieżący Nr 13/2010 z dnia 12 czerwca 2010 roku, "Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TESGAS S.A.",

5. Raport bieżący Nr 141/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku, "Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej oraz wysokości transz",


Raporty Spółki publikowane są na stronie internetowej Spółki (http://www.tesgas.pl) a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W miesiącu czerwcu kontynuowane były prace związane z projektowaniem hali produkcyjnej mającej powstać na nieruchomości Stal Warsztat Sp. z o.o. (podmiot zależny Emitenta). Środki na budowę hali produkcyjnej w Stal Warsztat Sp. z o.o. pochodzą z emisji Akcji Serii D, przeprowadzonej przez TESGAS S.A. w roku ubiegłym.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:


Spółka planuje publikację do 16 sierpnia 2010 roku raportu kwartalnego Spółki TESGAS S.A., za drugi kwartał 2010 roku.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu
Piotr Majewski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »