Reklama

HFTGROUP (HFT): Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za grudzień 2011 roku. - raport 1

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2011 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:

W grudniu 2011 roku wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

Reklama

W wyniku prowadzonych przez Spółkę z potencjalnymi inwestorami negocjacji, związanych z zamiarem zbycia przez Spółkę na rzecz tych inwestorów 864 udziałów w Domu Maklerskim DFP Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (zwana dalej "DM DFP", spółka zależna od DFP Doradztwo Finansowe SA, w której Spółka posiada aktualnie 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników DM DFP, z łącznej ich liczby wynoszącej 1.450), o czym m.in. Spółka informowała w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 46/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku - nie doszło do uzgodnienia wspólnego stanowiska stron w przedmiocie warunków przeprowadzenia transakcji, co zostało spowodowane m.in. zmianą przez inwestorów wstępnie wynegocjowanych warunków planowanej transakcji. Tym samym, negocjacje z potencjalnymi inwestorami w przedmiocie zbycia udziałów w DM DFP zostały zakończone.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki (reprezentujący jedynego właściciela DM DFP) rozważa, jako jeden z możliwych scenariuszy rozwoju DM DFP, rozpoczęcie procedury zmiany formy prawnej i przekształcenie DM DFP w spółkę akcyjną, a następnie wprowadzenie akcji DM DFP do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Powyższe może mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę.

Stosowna informacja w tym zakresie została podana przez Spółkę w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 49/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu grudniu 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa raporty EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 49/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku, Zakończenie negocjacji w przedmiocie zbycia udziałów w DM DFP Sp. z o.o.,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 50/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku, Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za listopad 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu grudniu 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, cztery raporty ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 8/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku, Ujawnienie przez Akcjonariusza stanu posiadania akcji Spółki,

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 9/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku, Informacja o zbyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki,

(3) Raport Bieżący ESPI Nr 10/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku, Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki,

(4) Raport Bieżący ESPI Nr 11/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku, Informacja o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez Prezesa Zarządu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu grudniu 2011 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W styczniu 2012 roku Spółka, działając w oparciu o postanowienia § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", opublikuje Raport Bieżący EBI określający daty przekazywania raportów okresowych DFP Doradztwo Finansowe SA w 2012 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca stycznia 2012 roku miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Członek Zarządu
Monika Ostruszka - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »