Reklama

HFTGROUP (HFT): Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za listopad 2011 roku. - raport 50

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2011 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:

W listopadzie 2011 roku wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

(1) W dniu 14 listopada 2011 roku Spółka opublikowała Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za III kwartał 2011 roku, tj. raport za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.09.2011 r. oraz narastająco za okres od dnia 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r., wraz z danymi porównywalnymi, których publikacja może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

(2) W dniu 14 listopada 2011 roku Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") - w wyniku finalizacji wstępnego procesu negocjacji z potencjalnymi inwestorami - zawiadomienie, na podstawie art. 107 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z zamiarem bezpośredniego zbycia przez Spółkę na rzecz potencjalnych inwestorów 864 udziałów w Domu Maklerskim DFP Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (spółka zależna od DFP Doradztwo Finansowe SA, w której Spółka posiada aktualnie 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników DM DFP), z łącznej ich liczby wynoszącej 1.450, stanowiących 59,59% ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników DM DFP. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały podane przez Spółkę w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 46/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku. W wyniku prowadzonych przez Spółkę z potencjalnymi inwestorami negocjacji, nie doszło do uzgodnienia wspólnego stanowiska stron w przedmiocie warunków przeprowadzenia transakcji, co zostało spowodowane m.in. zmianą przez inwestorów wstępnie wynegocjowanych warunków planowanej transakcji. Tym samym, negocjacje z potencjalnymi inwestorami w przedmiocie zbycia udziałów w DM DFP zostały zakończone, o czym Spółka poinformowała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 49/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku.

(3) W dniu 16 listopada 2011 roku Spółka otrzymała podpisaną ze strony kontrahenta i podpisała z tym kontrahentem (zwanym dalej "Zleceniodawcą" - będącym spółką publiczną, której instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect) umowę doradczą na sporządzenie prospektu emisyjnego Zleceniodawcy, w związku z planowanym wprowadzeniem do regulowanego obrotu na GPW papierów wartościowych Zleceniodawcy, notowanych obecnie w alternatywnym systemie obrotu, w ramach rynku NewConnect. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały podane przez Spółkę w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 47/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku. Zawarcie przedmiotowej umowy może mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

(4) W związku z zawartą przez Spółkę (jako nabywcą) z osobą fizyczną (jako zbywcą) transakcją nabycia pakietu 2.500.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii A spółki pod firmą Centrum Diagnostyki Obrazowej Fantom Spółka Akcyjna (stosowna informacja w tym przedmiocie została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 40/2011 z dnia 5 października 2011 roku), a który to pakiet akcji stanowi aktywa Spółki o istotnej wartości -Spółka zawarła w dniu 23 listopada 2011 roku, ze zbywcą przedmiotowego pakietu akcji, porozumienie, na mocy którego strony zgodnie postanowiły przedłużyć termin zapłaty drugiej raty płatności za nabywany pakiet akcji (w łącznej kwocie wynoszącej 799.999,80 zł), z dotychczasowego, który upłynął w dniu 9 listopada 2011 roku, na nowy przypadający aktualnie w dniu 31 stycznia 2012 roku.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, sześć raportów:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 43/2011 z dnia 7 listopada 2011 roku, Rezygnacja osoby nadzorującej (członka Rady Nadzorczej),

(2) Raport Bieżący EBI Nr 44/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku, Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za październik 2011 roku;

(3) Raport Okresowy EBI Nr 45/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku, Raport kwartalny DFP Doradztwo Finansowe SA za III kwartał 2011 roku;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 46/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku, Zawiadomienie KNF o zamiarze zbycia przez Spółkę udziałów w DM DFP Sp. z o.o. w wyniku finalizacji wstępnego procesu negocjacji z potencjalnymi inwestorami;

(5) Raport Bieżący EBI Nr 47/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku, Zawarcie istotnej umowy doradczej;

(6) Raport Bieżący EBI Nr 48/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku, Zmiana terminu płatności raty za nabyty pakiet akcji, stanowiący aktywa o istotnej wartości.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2011 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego Raportu Bieżącego ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2011 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca grudnia 2011 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Członek Zarządu
Monika Ostruszka - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: DFP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »