Reklama

HFTGROUP (HFT): Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za luty 2010 roku. - raport 13

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2010 roku.

Reklama

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:

W ocenie Spółki, istotne skutki i wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki w przyszłości mogą mieć utrzymujące się pozytywne tendencje w obszarze usług doradztwa finansowego, które stanowią jedno ze źródeł przychodów Spółki, przy założeniu jednak utrzymania pozytywnego trendu koniunkturalnego na rynkach giełdowych w długim okresie czasu. Dodatkowo, wzrost wyników finansowych Spółki wynikający z polepszenia koniunktury na rynkach giełdowych i wzrostu kursów papierów wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA i/lub na rynku NewConnect, w takim przypadku związany może być również ze wzrostem wyceny bilansowej aktywów Spółki, poprzez aktualizację wycen papierów wartościowych stanowiących tego rodzaju aktywa DFP Doradztwo Finansowe SA.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Spółka zawarła w dniu 2 lutego 2010 roku, w Łodzi, z Dywilan Spółką Akcyjną z siedzibą w Łodzi umowę o pełnienie funkcji doradcy Dywilan SA i w tym zakresie m.in. przygotowanie oraz przeprowadzenie na rzecz Dywilan SA oferty prywatnej akcji, przygotowanie Dokumentu Informacyjnego Dywilan SA oraz wykonanie innych czynności związanych z wprowadzeniem akcji Dywilan SA do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a także pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Dywilan SA w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Na łączne wynagrodzenie przysługujące Spółce z tytułu realizacji prac określonych postanowieniami zawartej umowy składać się będzie wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wartości środków pozyskanych przez Dywilan SA od inwestorów w drodze oferty prywatnej. Spółka informowała o powyższym szczegółowo w treści raportu Bieżącego EBI Nr 9/2010 z dnia 2 lutego 2010 roku.

W dniu 15 lutego 2010 roku Spółka opublikowała Raport Bieżący EBI Nr 11/2010 - Raport kwartalny DFP Doradztwo Finansowe SA za IV kwartał 2009 roku, tj. za okres od dnia 01.10.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., przedstawiający dane i wyniki finansowe Spółki za wskazany okres oraz narastająco za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego (2008), co może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2010 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy Raporty Bieżące EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 9/2010 z dnia 2 lutego 2010 roku, Zawarcie umowy doradczej z Dywilan Spółką Akcyjną,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 10/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku, Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za styczeń 2010 roku,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 11/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku, Raport kwartalny DFP Doradztwo Finansowe SA za IV kwartał 2009 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2010 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, dwa Raporty Bieżące ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 4/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku, Zbycie akcji Spółki przez członków Zarządu Spółki,

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 5/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2010 roku) nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. Spółka nie przeprowadzała nowej emisji akcji, a do alternatywnego systemu obrotu na Rynku NewConnect wprowadzone zostały, w marcu 2008 roku, istniejące Akcje serii A2 i serii B (akcje zdematerializowane, funkcjonujące pod kodem ISIN: PLDFP0000019), powstałe w wyniku przekształcenia i zmiany formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W dniu 12 marca 2010 roku Zarząd Spółki postanowił, mocą uchwały Zarządu Nr 1/03/2010, zmienić termin przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, emitowanych na podstawie uchwały Nr 4/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2010 roku (której treść została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 6/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku), tj. termin, w ramach którego zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii D, w ten sposób, że termin zamknięcia subskrypcji określony w treści § 9 ust. 1 wskazanej uchwały Nr 4/01/2010 uległ przesunięciu, z dotychczasowego, wyznaczonego na dzień 15 marca 2010 roku, na nowy, wyznaczony na dzień 31 maja 2010 roku. W związku z powyższym, a także zgodnie z treścią § 9 ust. 1 uchwały Nr 4/01/2010, umowy objęcia Akcji serii D zostaną zawarte, w okresie od dnia 16 lutego 2010 roku do dnia 31 maja 2010 roku włącznie, przy zastrzeżeniu ewentualnych ograniczeń wynikających z obowiązywania tzw. "okresów zamkniętych", o których mowa w art. 159 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile będą miały zastosowanie. Stosowna informacja została przekazana w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 12/2010 z dnia 12 marca 2010 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca marca 2010 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Członek Zarządu
Monika Ostruszka - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | zarobki | Warszawa | DFP | EBI | luty

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »