HFTGROUP (HFT): Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za maj 2011 roku - raport 24

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2011 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:

W maju 2011 roku wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

Reklama

(1) Spółka opublikowała dwa raporty okresowe: (1) w dniu 13 maja 2011 roku: Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za I kwartał 2011 roku oraz (2) w dniu 23 maja 2011 roku: Raport Okresowy - Raport Roczny Spółki za 2010 rok, tj. za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r., wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni (2009), których publikacja może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

(2) w dniu 30 maja 2011 roku Spółka, a także spółka zależna od Spółki, tj. Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. w Łodzi podpisały trójstronną umowę doradczą z GeoInvent SA w Warszawie (podmiot, dla którego DFP Doradztwo Finansowe SA pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect), której przedmiotem jest wykonanie czynności związanych z: (1) przygotowaniem i realizacją emisji akcji GeoInvent SA, przygotowaniem Dokumentu Informacyjnego GeoInvent SA, a także (3) pełnienie dla GeoInvent SA funkcji oferującego Akcje, w ramach subskrypcji prywatnej. Realizacja przedmiotowej umowy może mieć wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę oraz jej podmiot zależny (Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.). Szczegółowe informacje na temat przedmiotowej umowy zawarte zostały w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 21/2011 z dnia 31 maja 2011 roku.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

W czerwcu 2011 roku, tj. po okresie sprawozdawczym, do czasu publikacji niniejszego raportu, Spółka, a także Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. podpisały trójstronną umowę doradczą ze spółką Towarzystwo Inwestycyjne Quantum SA z siedzibą w Łodzi, której przedmiotem jest wykonanie czynności związanych z: (1) przygotowaniem i realizacją emisji akcji T.I. Quantum SA, (2) przygotowaniem Dokumentu Informacyjnego zleceniodawcy w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie Praw do Akcji serii C i/lub Akcji serii C i Akcji serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") na rynku NewConnect, a także (3) pełnieniem dla Zleceniodawcy funkcji oferującego Akcje serii C w ramach subskrypcji prywatnej. Realizacja przedmiotowej umowy może mieć wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę oraz jej podmiot zależny (Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.). Szczegółowe informacje na temat przedmiotowej umowy zawarte zostały w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 23/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery Raporty Bieżące EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 17/2011 z dnia 11 maja 2011 roku, Korekta raportu miesięcznego DFP Doradztwo Finansowe SA za marzec 2011 roku;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 18/2011 z dnia 11 maja 2011 roku, Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za kwiecień 2011 roku;

(3) Raport Bieżący (raport okresowy) EBI Nr 19/2011 z dnia 13 maja 2011 roku, Raport kwartalny DFP Doradztwo Finansowe SA za I kwartał 2011 roku;

(4) Raport Bieżący (raport okresowy) EBI Nr 20/2011 z dnia 23 maja 2011 roku, Raport roczny DFP Doradztwo Finansowe SA za 2010 rok,

(5) Raport Bieżący EBI Nr 21/2011 z dnia 31 maja 2011 roku, Zawarcie umowy doradczej GeoInvent SA;

(6) Raport Bieżący EBI Nr 22/2011 z dnia 31 maja 2011 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden Raport Bieżący ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 6/2011 z dnia 31 maja 2011 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2011 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Zarząd Spółki zwołał na dzień 27 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, co nastąpiło w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 31 maja 2011 roku, a także w drodze raportu bieżącego EBI z dnia 31 maja 2011 roku: Nr 22/2011 "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA" oraz raportu bieżącego ESPI z dnia 31 maja 2011 roku: Nr 6/2011 "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA", którego przedmiotem będzie w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku, a także pokrycie straty z lat ubiegłych, podział zysku osiągniętego w 2010 roku oraz powołanie Zarządu i Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Dzień rejestracji uczestnictwa w przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypadał w dniu 11 czerwca 2011 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca czerwca 2011 roku miały miejsce inne, poza wyżej wymienionymi, wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Walczak - Członek Zarządu

Monika Ostruszka - Członek Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »