Reklama

HFTGROUP (HFT): Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za sierpień 2011 roku. - raport 37

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2011 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:

W sierpniu 2011 roku wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

Reklama

(1) w dniu 5 sierpnia 2011 roku Spółka opublikowała Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za II kwartał 2011 roku, tj. raport za okres od dnia 01.04.2011 r. do dnia 30.06.2011 r. oraz narastająco za okres od dnia 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r., wraz z danymi porównywalnymi, których publikacja może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

(2) w sierpniu 2011 roku Spółka, a także spółka zależna od Spółki, tj. Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. w Łodzi podpisały, datowaną na dzień 2 sierpnia 2011 roku, trójstronną umowę doradczą ze spółką Cerabud SA z siedzibą w Łodzi (spółka notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect). Realizacja przedmiotowej umowy może mieć wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę oraz jej podmiot zależny (Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.). Szczegółowe informacje na temat przedmiotowej umowy zawarte zostały w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 30/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku.

(3) Spółka nabyła, na podstawie umowy sprzedaży (aktu notarialnego z dnia 24 sierpnia 2011 roku), zawartej z DJP Development Sp. z o.o. w Łodzi, nieruchomość lokalu mieszkalnego objętą odrębną księgą wieczystą, o powierzchni 87,46 m2, położoną w budynku w Łodzi, przy ul. Strycharskiej wraz z prawami z lokalem tym związanymi, tj. udziałem w nieruchomości wspólnej, jak też udziałem w nieruchomości gruntowej pod budynkiem. Zamiarem Spółki jest ewentualna dalsza odsprzedaż nabytej nieruchomości. Przedmiotowa umowa wypełnia kryterium istotności przyjęte przez Spółkę (co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży w okresie czterech ostatnich pełnych kwartałów kalendarzowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte zostały w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 34/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku.

(4) w dniu 25 sierpnia 2011 roku Spółka, a także spółka zależna od Spółki, tj. Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. w Łodzi podpisały trójstronną umowę doradczą z Tonsil Acoustic Company SA w Piotrkowie Trybunalskim ("Zleceniodawca", podmiot, dla którego DFP Doradztwo Finansowe SA pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect). Realizacja przedmiotowej umowy może mieć wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę oraz jej podmiot zależny (Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.). Szczegółowe informacje na temat przedmiotowej umowy zawarte zostały w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 35/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, siedem Raportów Bieżących EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 29/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku, Zmiana daty przekazania raportu okresowego za II kwartał 2011 roku,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 30/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku, Zawarcie umowy doradczej z Cerabud SA,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 31/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku, Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za lipiec 2011 roku;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 32/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 roku, Korekta raportu miesięcznego DFP Doradztwo Finansowe SA za lipiec 2011 roku;

(5) Raport Bieżący EBI - Raport Okresowy Nr 33/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku, Raport kwartalny DFP Doradztwo Finansowe SA za II kwartał 2011 roku;

(6) Raport Bieżący EBI Nr 34/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku, Nabycie przez Spółkę aktywów o istotnej wartości;

(7) Raport Bieżący EBI Nr 35/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku, Zawarcie umowy doradczej z Tonsil Acoustic Company SA.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2011 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego Raportu Bieżącego ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2011 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W dniu 7 września 2011 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 sierpnia 2011 roku, na mocy którego, w dniu 31 sierpnia 2011 roku, w rejestrze przedsiębiorców dokonano rejestracji zmiany postanowień Statutu Spółki w zakresie zmian odnoszących się do § 21 ust. 5 i ust. 6, § 28, § 30 ust. 1 i ust. 2, § 31 i § 32, wprowadzonych mocą postanowień uchwały Nr 29/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte zostały w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 36/2011 z dnia 7 września 2011 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca września 2011 roku miały miejsce inne, poza wyżej wymienionymi, wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Członek Zarządu
Monika Ostruszka - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »