HFTGROUP (HFT): Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za styczeń 2013 roku - raport 4

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2013 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:

W ocenie Spółki, w styczniu 2013 roku nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki - poza zdarzeniami korporacyjnymi dotyczącymi Spółki, wskazanymi poniżej, w punkcie II. niniejszego raportu miesięcznego (dotyczącymi zwiększania przez Spółkę stanu posiadania akcji Taxus Fund SA) - które mogłyby mieć w przyszłości istotny wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

Reklama


II. Zestawienie wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W miesiącu styczniu 2013 roku Spółka kontynuowała proces zwiększenia stanu posiadania akcji Taxus Fund Spółka rozpoczęty w grudniu 2012 roku (o czym Spółka informowała w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 1/2013 - raportu miesięcznego za grudzień 2012 roku - z dnia 11 stycznia 2013 roku) i przekroczyła, w wyniku transakcji nabycia akcji Taxus Fund SA w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, posiadany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Taxus Fund SA ponad 331/3%. Aktualnie, na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada 4.059.448 akcji Taxus Fund SA, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 4.059.448 głosów na Walnym Zgromadzeniu Taxus Fund SA, stanowiących 49,99% ogólnej liczby głosów (Raport Bieżący ESPI Nr 24/2013, opublikowany przez Taxus Fund SA w dniu 1 lutego 2013 roku). Zwiększanie przez Spółkę stanu posiadania akcji Taxus Fund SA związane jest z działalnością inwestycyjną DFP Doradztwo Finansowe SA, prowadzoną w toku normalnej działalności Spółki, a powiązane jest to jednocześnie z zamiarem DFP Doradztwo Finansowe SA (jako znaczącego inwestora Taxus Fund SA) zwiększenia kontroli nad Taxus Fund SA, w celu ewentualnego przeprowadzenia restrukturyzacji działalności tego podmiotu.

W dniu 8 lutego 2013 roku, tj. w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania: (i) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, obu sprawozdań sporządzanych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku i postanowiła powierzyć zbadanie obu tych sprawozdań: Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz w Łodzi, podmiotowi wpisanemu na "Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych" pod numerem 10917. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały przekazane w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 3/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku.


III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa raporty EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 1/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku, Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za grudzień 2012 roku,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 2/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku, Daty przekazywania raportów okresowych DFP Doradztwo Finansowe SA w 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, dwanaście raportów ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 1/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku, Informacje o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki,

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku, Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki,

(3) Raport Bieżący ESPI Nr 3/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku, Informacje o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki,

(4) Raport Bieżący ESPI Nr 4/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku, Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki,

(5) Raport Bieżący ESPI Nr 5/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku, Informacje o zbyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki,

(6) Raport Bieżący ESPI Nr 6/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku, Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki,

(7) Raport Bieżący ESPI Nr 7/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku, Informacje o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki,

(8) Raport Bieżący ESPI Nr 8/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku, Informacje o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki,

(9) Raport Bieżący ESPI Nr 9/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku, Informacje o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki,

(10) Raport Bieżący ESPI Nr 10/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku, Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki,

(11) Raport Bieżący ESPI Nr 11/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku, Informacje o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki,

(12) Raport Bieżący ESPI Nr 12/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku, Informacje o zbyciu akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2013 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.


V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Na dzień 14 lutego 2013 roku planowana jest publikacja skonsolidowanego Raportu Okresowego - Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Spółki za IV kwartał 2012 roku, wraz z danymi narastająco za okres czterech kwartałów 2012 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011) i danymi narastająco. Publikacja przedmiotowego skonsolidowanego Raportu Kwartalnego zostanie dokonana przy uwzględnieniu postanowień § 5 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. bez przekazywania przez Spółkę (będącą jednostką dominującą) odrębnego raportu kwartalnego (jednostkowego), przy zastrzeżeniu zamieszczenia w przedmiotowym skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym informacji określonych w ust. 4.1. pkt 1) oraz ust. 4.2., dotyczących Spółki.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lutego 2013 roku miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Członek Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »