Reklama

DYWILAN (DYW): Raport miesięczny Dywilan SA za listopad 2011 roku. - raport 36

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2011 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Dywilan SA:

W listopadzie 2011 roku wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

Reklama

(1) W dniu 14 listopada 2011 roku Spółka opublikowała Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za III kwartał 2011 roku, tj. raport za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.09.2011 r. oraz narastająco za okres od dnia 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r., wraz z danymi porównywalnymi, których publikacja może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

(2) Zarząd Spółki, w świetle wyników finansowych Spółki za III kwartał 2011 roku, opublikowanych w drodze Raportu Okresowego - raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2011 roku (Raport EBI Nr 30/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku) dokonał korekty prognozy wyników finansowych (oczekiwanych wyników finansowych) za rok obrotowy 2011, która została przedstawiona w treści Dokumentu Informacyjnego Spółki przygotowanego i opublikowanego w związku z wprowadzeniem akcji serii C i E Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Za podstawę dokonania korekty prognozy wyników finansowych (oczekiwanych wyników finansowych) za rok obrotowy 2011 Spółka uznała następujące czynniki: (a) osiągnięcie zaplanowanych wielkości sprzedaży dywanów i usług; (b) niepełna realizacja oczekiwań Spółki w zakresie produkcji i sprzedaży sztucznej trawy z uwagi na: przesunięcie uruchomienia linii do produkcji sztucznej trawy o blisko 6 miesięcy, dłuższy, niż zakładano przy sporządzaniu prognozy wyników finansowych (oczekiwanych wyników finansowych) zamieszczonych w punkcie 4.12.4 na str. 68 i następnych Dokumentu Informacyjnego, okres budowy gamy produktów (asortyment, badania, certyfikacja i inne), istotne osłabienie popytu na polskim rynku sztucznej trawy sportowej; (c) w zakresie danych odnoszących się do prognozowanej (oczekiwanej) wartości amortyzacji - niższa od prognozowanej (oczekiwanej) wartość amortyzacji to efekt przesunięcia na lata 2012-2013 inwestycji, głównie w nowoczesny, innowacyjny park maszynowy. Szczegółowe informacje w tym zakresie, a w szczególności w zakresie aktualnych wartości prognozowanych pozycji wyników finansowych, Spółka przedstawiła w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 31/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku.

(3) Zarząd Spółki, realizując strategię dywersyfikacji źródeł finansowania w Spółce, na mocy uchwały Nr 7/2011 Zarządu Spółki z dnia 16 listopada 2011 roku, podjął decyzję o niepublicznej emisji dwudziestoczteromiesięcznych obligacji imiennych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 700 tys. PLN, oznaczonych jako obligacje "serii 1213", z terminem wykupu przypadającym w ciągu trzech dni od dnia 4 grudnia 2013 roku. Informacje w przedmiocie podstawowych warunków emisji obligacji serii 1213, w tym uzasadnienia tej emisji, Spółka przekazał do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 32/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku.

(4) W dniu 16 listopada 2011 roku Spółka otrzymała od Banku Gospodarstwa Krajowego, tj. podmiotu, do którego Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dywanów wełnianych w Dywilan SA" dla inwestycji technologicznej finansowanej kredytem inwestycyjno-technologicznym (zgodnie z promesą kredytu z dnia 21 czerwca 2011 roku), potwierdzenie akceptacji przedmiotowego wniosku na etapie oceny formalnej. Zgodnie z otrzymanym potwierdzeniem, przedmiotowa dokumentacja aplikacyjna została skierowana do oceny merytorycznej, której wynik zostanie podany w terminie późniejszym. Szczegółowe informacje o otrzymaniu w/w promesy kredytowej i złożeniu przedmiotowego wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego w Spółce, a także o planowanej inwestycji Spółka przekazała do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 23/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, sześć raportów:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 29/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku, Raport miesięczny Dywilan SA za październik 2011 roku,

(2) Raport Okresowy EBI Nr 30/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku, Raport kwartalny Dywilan SA za III kwartał 2011 roku;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 31/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku, Korekta prognozy (oczekiwanych) wyników finansowych Spółki;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 32/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku, Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o emisji przez Spółkę obligacji imiennych;

(5) Raport Bieżący EBI Nr 33/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku, Akceptacja formalna wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego w Spółce;

(6) Raport Bieżący EBI Nr 34/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku, Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 9/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku, Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2011 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca grudnia 2011 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Jakubiak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »