Reklama

DYWILAN (DYW): Raport miesięczny Dywilan SA za maj 2014 roku. - raport 13

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2014 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Dywilan SA:

W ocenie Zarządu Spółki, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

Reklama

W dniu 09 maja 2013 roku Spółka opublikowała raport okresowy (Raport Bieżący EBI Nr 09/2014) – Raport Roczny Spółki za 2013 rok, tj. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni (2012), a także raport okresowy (Raport Bieżący EBI Nr 10/2014) – Raport Kwartalny za I-szy kwartał 2014 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.03.2014 r., wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego (2013). Powyższe może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2014 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery Raporty Bieżące EBI:

(1) Raport Bieżący (raport okresowy) EBI Nr 09/2014 z dnia 09 maja 2014 roku, Raport roczny Dywilan SA za 2013 rok;

(2) Raport Bieżący (raport okresowy) EBI Nr 10/2014 z dnia 09 maja 2014 roku, Raport kwartalny Dywilan SA za I kwartał 2014 roku;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 11/2014 z dnia 14 maja 2014 roku, Raport miesięczny Dywilan SA za kwiecień 2014 roku;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 12/2014 z dnia 20 maja 2014 roku, zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA;


W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2014 roku) Spółka opublikowała za pośrednictwem systemu ESPI dwa Raporty Bieżące ESPI.

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 1/2014 z dnia 20 maja 2014 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA.

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 2/2014 z dnia 21 maja 2014 roku, Informacja o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2014 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W dniu 16 czerwca 2014 roku odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, którego przedmiotem obrad będzie w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok, podjęcie decyzji o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku, jak również podjęcie decyzji o obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie statutu Spółki.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Jakubiak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »