EMONT (ELM): RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. - LISTOPAD 2010 - raport 55

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Reklama

W listopadzie bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 8 (w październiku minus 5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 22% (w październiku odpowiednio 15% i 20%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest w listopadzie oceniany bardziej pesymistycznie niż w październiku, choć mniej niekorzystnie niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Odnotowuje się gorsze niż w październiku oceny bieżącego i przewidywanego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej.

Odsetek respondentów nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,5% (podobnie jak w listopadzie 2009 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją na rynku (56% w listopadzie br., 62% przed rokiem) oraz kosztami zatrudnienia (53% w listopadzie br., 52% w analogicznym miesiącu ub.r.). Barierą, której znaczenie w skali roku spadło w największym stopniu jest bariera związana z niedostatecznym popytem (z 47% do 38%).

Sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest w listopadzie pesymistycznie, przedsiębiorstwa odnotowują większy niż przed miesiącem spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe, produkcja budowlano-montażowa jest oceniana niekorzystnie i gorzej niż w październiku. W listopadzie oceny bieżącej sytuacji finansowej są niekorzystne i gorsze niż w ubiegłym miesiącu, utrzymują się trudności z terminowym ściąganiem płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe.

Prognozy sytuacji gospodarczej badanych przedsiębiorstw na najbliższe trzy miesiące są pesymistyczne i gorsze od przewidywań z października. Prognozy portfela zamówień są niekorzystne i gorsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy przewidują, że w najbliższych trzech miesiącach produkcja budowlano-montażowa będzie ograniczana w stopniu większym niż wskazywały prognozy z października. Prognozy sytuacji finansowej są niekorzystne i gorsze od przewidywań formułowanych w październiku. W ciągu najbliższych trzech miesięcy przedsiębiorcy przewidują nieco większy niż w październiku spadek cen robót budowlano-montażowych.

Listopad 2010 r. to dla firmy Elektromont S.A. kolejny miesiąc, w którym Spółka działa w otoczeniu wysoce nieustabilizowanym i w warunkach ostrej konkurencji cenowej. Dodatkowo końcowe dni miesiąca to znaczne pogorszenie warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają, bądź znacząco utrudniają realizowanie zleconych prac, co może w efekcie wpłynąć na przesunięcie w odbiorach robót i ich fakturowania.

Mimo wszystkich trudności występujących na rynku Emitent pozyskał kolejne zlecenia o wartości ok. 2 800 000 zł netto i pozyskał dzięki temu nie tylko nowe kontrakty, ale również nowych klientów.II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów :

1. Raport bieżący nr 50/2010 z dnia 04.11.2010 - Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2010.

2. Raport bieżący nr 51/2010 z dnia 04.11.2010 - Zlecenie na wykonanie instalacji.

3. Raport bieżący nr 52/2010 z dnia 15.11.2010 - Raport kwartalny za III kwartał 2010 roku.

4. Raport bieżący nr 53/2010 z dnia 15.11.2010 - Raport miesięczny za październik 2010 roku.

5. Raport bieżący nr 54/2010 z dnia 16.11.2010 - Podpisanie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych.


W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, trzy raporty:

1. Raport bieżący nr 19/2010 z dnia 04.11.2010 - Zlecenie na wykonanie instalacji.

2. Raport bieżący nr 20/2010 z dnia 09.11.2010 - Zawiadomienie o dokonanych transakcjach na akcjach Elektromont S.A.

3. Raport bieżący nr 21/2010 z dnia 16.11.2010 - Podpisanie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych.


Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www.elektromont.pl


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie listopada Elektromont S.A. otrzymała od firmy Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w wartości ok. 250 000,00 zł brutto (ostateczna wartość zlecenia zostanie określona w umowie). W listopadzie również Elektromont S.A. podpisała umowę na wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych i słaboprądowych w wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, których wartość wyniesie 2 550 000zł netto. Wykonanie obu zleceń będzie miało istotny wpływ na realizacje zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2010-2011 roku. Pozyskane zlecenia są wymiernym efektem realizacji celów emisyjnych, które zakładały pozyskiwanie nowych Klientów, zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz dywersyfikację sprzedaży.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie: do 14 I 2011 r. - Raportu miesięcznego za grudzień 2010 roku.


Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Mazur - Prezes Zarządu
Jacek Charążka - Wiceprezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »