EMONT (ELM): RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. - LISTOPAD 2013 - raport 54

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za listopad 2013 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Reklama

7 Listopada Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z Strabag Sp. z o.o. list intencyjny w zakresie dostawy i montażu instalacji elektrycznych dla Inwestycji "Budowa hali produkcyjnej nr 4 na terenie VWMP w Polkowicach" Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zadania wynosi 5.390.000,00 netto.

14 listopada Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku. Narastająco za III kwartały 2013 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 21 582 729,00 PLN i były one wyższe o ponad 1,2 mln złotych od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku, uzyskując prawie 6 % dynamikę wzrostu. Nastąpiła poprawa wyników na wszystkich poziomach gospodarowania. Zysk ze sprzedaży narastająco za III kwartały 2013 wyniósł 421 772,31 PLN i był wyższy od wyniku w analogicznym okresie 2012 r. o 15%. Zysk brutto ukształtował się na poziomie 446 886,93 PLN wykazując 34% dynamikę wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. Zysk netto Spółki wzrósł do poziomu 353 635,93 PLN osiągając 35% wzrost w porównaniu do roku 2012.

25 listopada w nawiązaniu do Komunikatu nr 43/2013, Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z Skanska S.A. aneks na wykonanie dodatkowych instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym.

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

Dnia 12 grudnia 2013 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Mazura zawiadomienie, (zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej) o nabyciu przez dziedziczenie 2 278 354 akcji Elektromont S.A. Transakcji dokonano poza rynkiem regulowanym. Stan posiadania akcji i głosów przed nabyciem wynosił 1 650 akcji co stanowiło 0,03% w ogólnej liczbie głosów. Stan posiada po nabyciu 2 280 004 akcji co stanowi 35,08 % w ogólnej liczbie głosów.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI cztery raporty:

1. Raport bieżący nr 50/2013 - EBI z dnia 07.11.2013 r. - Podpisanie listu intencyjnego

2. Raport bieżący nr 51/2013 - EBI z dnia 14.11.2013 r. - Raport miesięczny za październik

3. Raport bieżący nr 52/2013 - EBI z dnia 14.11.2013 r. - Raport za III kwartał 2013 roku

4. Raport bieżący nr 53/2013 - EBI z dnia 25.11.2013 r. - Istotna informacja

W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2013 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI jeden raport.

1. Raport bieżący nr 14/2013 - ESPI z dnia 14.11.2013 r. - Raport za III kwartał 2013 roku.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www.elektromont.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Do 14 I 2014 - publikacja raportu miesięcznego za grudzień


Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Błażków - Prezes Zarządu
Małgorzata Zabrzańska - Prokurent

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »