Reklama

EMONT (ELM): RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. - STYCZEŃ 2010

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2010 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Według Głównego Urzędu Statystycznego oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie w styczniu 2010 r. były podobnie jak w grudniu 2009 roku negatywne, lecz lepsze niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Spowodowane jest to większym niż w miesiącu grudniu spadkiem bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej, czego konsekwencją było pogorszenie sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw. W styczniu ogólny klimat w budownictwie kształtował się gorzej niż w grudniu. Przedsiębiorcy odnotowywali dalszy spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Prognozy w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne, choć lepsze niż deklarowane w grudniu.

Zarówno oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych, jak i jej prognozy są mniej korzystne od sygnalizowanych w poprzednim miesiącu. Sytuacja przedsiębiorstw budowlano-montażowych poszczególnych klas wielkości charakteryzuje się znacznie najmniejszym pesymizmem wśród dużych firm.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej spadł do poziomu 3,1% (4,8% w grudniu ub. roku ). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją ze strony innych przedsiębiorstw, kosztami zatrudnienia oraz niedostatecznym popytem. W porównaniu z styczniem ubiegłego roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem, natomiast zmalało - bariery związanej z brakiem wykwalifikowanych pracowników.

Na tle danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny sytuacja Elektromont S.A. kształtuje się optymistycznie. Spółce, wbrew ogólnemu spadkowi popytu na rynku, udaje się pozyskiwać nowe kontrakty, a portfel zawieranych kontraktów stale jest zwiększany i na dzień sporządzenia niniejszego raportu wartość uzyskanych zleceń od Klientów osiągnęła kwotę ponad 10 000 000 zł. netto. Natomiast Emitent dostrzega nadal niekorzystną sytuację rynkową i zagrożenia płynące z konkurencji cenowej, co przekłada się na poziom marż i zysków osiąganych przez większość przedsiębiorstw działających w sektorze budowlano- montażowym oraz wyniki finansowe Emitenta.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów:

1. Raport bieżący nr 01/2010 z dnia 12.01.2010r - Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych

2. Raport bieżący nr 02/2010 z dnia 13.01.2010r - Elektromont S.A. jako wykonawca oświetlenia drogowego w Bielanach Wrocławskich

3. Raport bieżący nr 03/2010 z dnia 15.01.2010r - Raport miesięczny Elektromont S.A. - GRUDZIEŃ 2009

4. Raport bieżący nr 04/2010 z dnia 20.01.2010r -Elektromont S.A. jako wykonawca miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu

5. Raport bieżący nr 05/2010 z dnia 28.01.2010r -Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

Spółka przekazała również, za pośrednictwem systemu ESPI następujące raporty bieżące:

1. Raport bieżący nr 01/2010 z dnia 06.01.2010r - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2. Raport bieżący nr 02/2010 z dnia 28.01.2010r - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

3. Raport bieżący nr 03/2010 z dnia 28.01.2010r - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

4. Raport bieżący nr 04/2010 z dnia 28.01.2010r - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej

5. Raport bieżący nr 05/2010 z dnia 28.01.2010r - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

6. Raport bieżący nr 06/2010 z dnia 29.01.2010r - Korekta komunikatu 4/2010

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www.elektromont.pl


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2010 roku) Spółka pozyskała kilka istotnych zleceń na wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz telekomunikacyjnych. Łączna wartość zawartych kontraktów w tym okresie szacowana jest na kwotę ok. 5 500 000 zł netto. Składają się na to kontrakty zawarte na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, wykonanie części pasywnej sieci szerokopasmowej w Elblągu oraz wykonanie instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Bielany Wrocławskie. Pozyskanie nowych zleceń jest ściśle powiązane z faktem uruchomienia przez Elektromont S.A. własnych Oddziałów w Szczecinie, Legnicy i we Wrocławiu, których pozyskiwanie nowych Klientów i zdobywanie nowych rynków jest podstawowym zadaniem. Oddziały Elektromont S.A. powstały wyłącznie ze środków pozyskanych w ramach emisji akcji Spółki przeprowadzonej w roku 2009. W ocenie Zarządu pozyskanie w/w zleceń będzie miało bezpośredni wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2010 roku i osiągnięcie celów strategicznych i finansowych.

Spółka, w zakresie terminowego regulowania swoich zobowiązań i terminowego spływu należności, nie odnotowała żadnych niekorzystnych zmian w stosunku do okresów poprzednich. Spółka nadal nie ma żadnych problemów z płynnością finansową, należności Spółki są nadal ubezpieczane i nadal jest prowadzona aktywna działalność inwestycyjna i handlowa, która ma przynieść w przyszłości Spółce stabilny wzrost i osiąganie zaplanowanych celów finansowych.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie: do 5 III 2010 r. -Publikacja raportu rocznego, do 15 III 2010 r. -Publikacja raportu miesięcznego za luty 2010 rok


Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Mazur - Prezes Zarządu
Jacek Charążka - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: zawiadomienie | styczeń | Jelenia Góra | góra | giełdy | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »