Reklama

EMONT (ELM): RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. - STYCZEŃ 2011

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2010 roku.

Reklama

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest podobnie jak w ubiegłym miesiącu, pesymistycznie. Przedsiębiorstwa odnotowały większy niż przed miesiącem spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe również produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa była niekorzystna i gorsza niż w ubiegłym miesiącu. Nieznacznie zmniejszyły się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Najbardziej negatywne oceny zgłaszały jednostki mikro oraz jednostki prowadzące roboty budowlane specjalistyczne. Jedynie przedsiębiorstwa duże oraz prowadzący roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej oceniają swoją sytuację gospodarczą pozytywnie. Również oni zgłaszają najmniejsze opóźnienia.

Prognozy sytuacji gospodarczej badanych przedsiębiorstw budowlano-montażowych na najbliższe trzy miesiące są mniej pesymistyczne od przewidywań z grudnia. Prognozy portfela zamówień są nadal niekorzystne, choć mniej pesymistyczne od przewidywań z ubiegłego miesiąca. Przedsiębiorcy przewidują, że produkcja budowlano-montażowa będzie ograniczana w stopniu mniejszym niż wskazywały prognozy z grudnia. Prognozy sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują nieznaczny wzrost cen robót budowlano-montażowych.

Odsetek respondentów nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 2,9% (3,1% w styczniu 2010 r.). Największe trudności napotykane są przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane z warunkami atmosferycznymi (60% w styczniu br., 54% w grudniu ub. r., 47% przed rokiem - jest to bariera, której znaczenie w skali roku wzrosło w największym stopniu), kosztami zatrudnienia (54% w styczniu br., 47% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (52% w styczniu br., 55% przed rokiem). Bariera, której znaczenie w skali roku spadło w największym stopniu, związana jest z niedostatecznym popytem (z 47% ub. r. do 38% obecnie).

W miesiącu styczniu nadal utrzymywały się trudne warunki atmosferyczne. Negatywne skutki intensywnych opadów śniegu i minusowych temperatur spowolniły realizowane prace czego skutki odczuwalne będą w kolejnych miesiącach.

Od początku grudnia obserwowany jest wzrost ceny miedzi co przekłada się na wzrost cen kabli i przewodów. Wzrost ten niekorzystnie wpływa na rentowność ryczałtowych kontraktów zawartych w 2010 roku.

Mimo widocznego wpływu ciężkiej zimy oraz silnej konkurencji ze strony innych przedsiębiorstw Emitent aktywnie prowadzi politykę zmierzającą do pozyskania nowych kontraktów i Klientów.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, sześć raportów :

1. Raport bieżący nr 1/2011 z dnia 04.01.2011 - Ustalenie wartości umowy za zlecone prace.

2. Raport bieżący nr 2/2011 z dnia 07.01.2011- Zmiana w obsadzie stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki.

3. Raport bieżący nr 3/2011 z dnia 11.01.2011 - Zmiana wartości umowy za zlecone prace.

4. Raport bieżący nr 4/2011 z dnia 14.01.2011 - Raport miesięczny za grudzień 2010 roku.

5. Raport bieżący nr 5/2011 z dnia 14.01.2011 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

6. Raport bieżący nr 6/2011 z dnia 19.01.2011 - Zwiększenie wartości umowy za zlecone prace.

7. Raport bieżący nr 7/2011 z dnia 21.01.2011 - Aktualizacja prognoz na rok 2010.


W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI dwa raporty:

1. Raport bieżący nr 1/2011 z dnia 14.01.2011 - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Raport bieżący nr 2/2011 z dnia 19.01.2011 - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www.elektromont.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W miesiącu styczniu Elektromont S.A. pozyskał zlecenia na roboty wykonywane w oparciu o wcześniej podpisane kontrakty w budynku biurowym w Szczecinie oraz w Centrum Handlowym w Opolu. Łączna wartość pozyskanych zleceń to 4 460 000 zł netto.

Wykonanie zleceń będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych w 2011 roku.

Pozyskane zlecenia są wymiernym efektem realizacji celów emisyjnych, które zakładały pozyskanie nowych Klientów, zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz dywersyfikację sprzedaży.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie: do 14 III 2011 r. - Raportu miesięcznego za luty 2011 roku.


Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Mazur - Prezes Zarządu
Jerzy Rymarowicz - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | styczeń

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »