Reklama

EMONT (ELM): RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. - WRZESIEŃ 2010 - raport 47

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2010 roku.

Reklama

I.Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest we wrześniu oceniany pesymistycznie i gorzej niż przed miesiącem, choć mniej niekorzystnie niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. We wrześniu przedsiębiorstwa odnotowują wolniejszy niż w sierpniu wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. W podziale na klasy wielkości największy wzrost portfela zamówień sygnalizują jednostki duże. Produkcja budowlano-montażowa jest oceniana pozytywnie, choć gorzej niż w sierpniu. Największy spadek produkcji odnotowywany jest w jednostkach mikro. We wrześniu niekorzystne oceny bieżącej sytuacji finansowej utrzymują się na poziomie z ubiegłego miesiąca. Nadal utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Najbardziej znaczące opóźnienia są sygnalizowane przez przedsiębiorstwa małe.

Prognozy sytuacji gospodarczej badanych przedsiębiorstw na najbliższe trzy miesiące są nadal optymistyczne, choć ostrożniejsze od przewidywań z sierpnia. Zarówno prognozy portfela zamówień jak i prognozy sytuacji finansowej na najbliższe trzy miesiące są ostrożniejsze i gorsze od przewidywań formułowanych w sierpniu. W podziale na klasy wielkości najbardziej niekorzystne przewidywania dotyczące swojej sytuacji finansowej formułują jednostki mikro. Mimo, iż produkcja budowlano-montażowa będzie nadal rosnąć, w ciągu najbliższych trzech miesięcy przedsiębiorcy przewidują niewielki spadek cen robót budowlano-montażowych.

Wrzesień był kolejnym miesiącem roku, w którym Elektromont S.A. aktywnie prowadziła działania zmierzające do pozyskania nowych kontraktów i nowych Klientów oraz sprzedaży zakontraktowanych i wykonanych usług.

W okresie września udało się Spółce pozyskać nowe zlecenia o wartości blisko 2 500 000 zł netto, które będą realizowane w roku 2010-2011. Pozyskane zlecenia, w większości przypadków są od nowych Klientów, z którymi Spółka ma zamiar i ma szanse nawiązać długotrwałe relacje i współpracę w zakresie realizacji kontraktów na wykonanie instalacji elektrycznych.

W procesie pozyskiwania nowych kontraktów i zleceń Elektromont S.A. nadal odczuwa silną konkurencję ze strony innych przedsiębiorstw, co przekłada się na spadek cen za usługi oferowane przez Emitenta.

Nadal odczuwalne są problemy związane z przesunięciem przez Klientów terminów ujętych w harmonogramach robót, co skutkuje niemożnością wykonania wszystkich zaplanowanych przez Elektromont S.A. na poszczególnych kontraktach prac i brakiem możliwości zafakturowania robót na planowanym poziomie. Elektromont S.A. spodziewa się poprawy tej sytuacji w IV kwartale 2010 r.


II.Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, siedem raportów:

1.Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 03.09.2010 - Wybór oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej.

2.Raport bieżący nr 41/2010 z dnia 03.09.2010 - Wybór Elektromont S.A. jako wykonawcy sieci telekomunikacyjnych na terenie lotniska Warszawa/Modlin.

3.Raport bieżący nr 42/2010 z dnia 09.09.2010 - Podpisanie istotnych umów.

4.Raport bieżący nr 43/2010 z dnia 14.09.2010 - Raport miesięczny Elektromont S.A. - sierpień 2010.

5.Raport bieżący nr 44/2010 z dnia 17.09.2010 - Zawarcie umowy z firmą Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.

6.Raport bieżący nr 45/2010 z dnia 21.09.2010 - Zlecenie na wykonanie instalacji niskoprądowych.

7.Raport bieżący nr 46/2010 z dnia 28.09.2010 - Zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport:

1.Raport bieżący nr 17/2010 z dnia 10.09.2010 - Korekta raportów bieżących dotyczących zawiadomień o dokonanych transakcjach na akcjach Elektromont S.A.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www.elektromont.pl


III.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie września Elektromont S.A. prowadziła intensywne działania mające na celu pozyskanie nowych kontraktów. W efekcie otrzymała od Klientów zamówienia na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych o wartości prawie 2 500 000 zł netto, których wykonanie będzie miało istotny wpływ na realizacje zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2010 i 2011 roku. W procesie pozyskania nowych kontraktów aktywnie uczestniczą wszystkie Oddziały Spółki.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie: do 15 XI 2010 r. - Publikacja raportu miesięcznego za październik 2010 roku

do 15 XI 2010 r. - Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku


Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Mazur - Prezes Zarządu
Jacek Charążka - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: wrzesień | uchwały | Jelenia Góra | giełdy | góra

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »