Reklama

EZO (EZO): Raport miesięczny EZO S.A. za czerwiec 2012 roku - raport 23

Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2012 roku.

Reklama


I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.

W miesiącu czerwcu Spółka koncentrowała się na przygotowaniu emisji obligacji zwykłych imiennych serii B. W dniu 5 czerwca 2012 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii B, w której określił warunki emisji obligacji serii B. Uchwała emisyjna przewidywała emisję od 2 (dwóch) do 8.000 (ośmiu tysięcy) obligacji serii B o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każda, tj. o łącznej wartości do 8.000.000,- (osiem milionów) złotych. Termin wykupu został określony na 12 miesięcy od dnia emisji, a oprocentowanie ustalone na 12% (dwanaście procent) w skali roku, płatne jednorazowo w dniu wykupu, lub dniu wcześniejszego wykupu. Następnie Zarząd w dniach 11 czerwca 2012 roku, 18 czerwca 2012 roku, 21 czerwca 2012 roku, 22 czerwca 2012 roku oraz 29 czerwca 2012 roku podjął uchwały zmieniające uchwałę emisyjną w wyniku czego zmianie uległo oprocentowanie obligacji na 14% (czternaście procent) w skali roku, a dzień emisji ustalony na 2 lipca 2012 roku. W wyniku przeprowadzenia emisji do dnia 2 lipca 2012 roku objętych zostało 5.460 (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) obligacji serii B, za łączną kwotę 5.460.000,- (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych i na takich warunkach emisja została zamknięta.

Środki z emisji zostały przeznaczone na sfinansowanie pierwszego etapu realizacji inwestycji budowy zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych w Toruniu spółki Recykling i Energia S.A., w 100% zależnej od Emitenta. Zarząd Emitenta uważa przeprowadzenie emisji obligacji serii B za duży sukces, szczególnie w obecnym czasie, gdy rynki finansowe, a w szczególności rynek obligacji, przechodzą trudne chwile. W związku z faktem, że emisja obligacji serii B została zaplanowana na 8 mln zł, a objętych zostało tylko 5,46 mln zł, Emitent planuje w najbliższym czasie przeprowadzenie kolejnej emisji obligacji na brakujące 2,54 mln zł. Oprocentowanie obligacji na poziomie 14% w skali roku może wydawać się wysokie w porównaniu np. do kredytu inwestycyjnego lub pomostowego, które oferują korzystniejsze stawki. Niestety Emitent na obecnym etapie rozwoju nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej w rozumieniu prawa bankowego i uzyskanie finansowania bankowego w chwili obecnej jest dla Spółki nieosiągalne.

W miesiącu czerwcu odbyło się również Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., które podjęło uchwały o m.in. zatwierdzeniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. Wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej uzyskali absolutoria z pełnienia przez nich funkcji w roku 2011. Treść podjętych uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym nr 21/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku.


II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w czerwcu 2012 r.

W miesiącu czerwcu 2012 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:

1. Raporty opublikowane w systemie EBI:

• RB nr 18/2012 - Podjęcie Uchwały Zarządu EZO S.A. w sprawie emisji obligacji serii B,

• RB nr 19/2012 - Zawarcie istotnej umowy pożyczki,

• RB nr 20/2012 - Raport miesięczny EZO S.A. za maj 2012 roku,

• RB nr 21/2012 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 27.06.2012 r.

2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:

• RB-W_ASO nr 8/2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 27 czerwca 2012 roku.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu czerwcu 2012 r.

W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.


IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w lipcu 2012 r.

1. W dniu 2 lipca 2012 r. Zarząd EZO S.A. podjął Uchwałę nr 01/07/2012 w sprawie przydziału zabezpieczonych obligacji zwykłych imiennych serii B w ilości 5.460 za łączną kwotę 5,46 mln zł.

2. W dniu 13 lipca 2012 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2012 roku.


Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Fenicki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »