Reklama

EZO (EZO): Raport miesięczny EZO S.A. za czerwiec 2014 roku

Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2014 roku.

Reklama


I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.

W miesiącu czerwcu 2014 roku, Emitent kontynuował realizację działania nr 6 inwestycji w Starachowicach o wartości 12,9 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Realizacja działania zakończyła się zgodnie z harmonogramem do końca czerwca 2014 roku. Dotychczas poniesione nakłady na realizację inwestycji w Starachowicach wynoszą 30,2 mln zł.

W miesiącu czerwcu 2014 roku, Emitent kontynuował również realizację etapu inwestycji w Pionkach o wartości 16,4 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych, na realizację którego otrzymał w kwietniu 2014 roku zaliczkę z PARP w kwocie 8,2 mln zł. Termin zakończenia realizacji tego działania to koniec lipca 2014 r. Spółka dotychczas zaangażowała w realizację tego projektu kwotę 13,2 mln zł.

Ponadto, w miesiącu czerwcu 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., kontynuowała realizację ostatniego działania projektu w Toruniu o wartości 13,3 mln zł netto, polegającego na wykonaniu ostatnich elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych oraz zakupie urządzeń peryferyjnych. Realizacja działania jest finansowana z zaliczki z PARP w kwocie 7.313.630,- zł, którą spółka otrzymała w dniu 10 czerwca 2014 r. oraz w pozostałej kwocie ze środków pozyskanych z emisji obligacji zamiennych na akcje. Dotychczas na realizację tej inwestycji Spółka poniosła wydatki w łącznej kwocie 59,2 mln zł.

W dniu 16 czerwca 2014 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/06/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO160617OZ01 zamiennych na akcje serii F ("Obligacje"). Przedmiotem emisji jest 88 sztuk Obligacji serii EZO160617OZ01, o numerach 1-88, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 8,8 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 18 czerwca 2014 r. a Dzień Wykupu na 16 czerwca 2017 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F EZO S.A. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 16 marca 2017 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W wyniku przeprowadzenia oferty, objętych zostało 88 sztuk obligacji serii EZO160617OZ01 o numerach 1-88, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 8,8 mln PLN.

Powyższe Obligacje wyemitowane zostały przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji, uchwalonego Uchwałą Nr 3 NWZA EZO S.A z dnia 20.03.2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A z dnia 28.11.2012 r., o których Emitent informował w poprzednich raportach EBI. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 100 mln zł.

Ponadto, w dniu 12 czerwca 2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EZO S.A., na którym zostały podjęte uchwały w sprawie m.in. zatwierdzenia sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za zakończony rok obrotowy 2013, udzielenie absolutoriów członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, a także w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.


II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w czerwcu 2014 r.

W miesiącu czerwcu 2014 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:

1. Raporty opublikowane w systemie EBI:

• RB nr 26/2014 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 12.06.2014 r.,

• RB nr 27/2014 – Raport miesięczny EZO S.A. za maj 2014 roku,

• RB nr 28/2014 – Emisja i przydział obligacji serii EZO160617OZ01 zamiennych na akcje serii F.

2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:

• RB-W_ASO nr 2/2014 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 12 czerwca 2014 roku.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu czerwcu 2014 r.

W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.


IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w lipcu 2014 r.

1. W dniu 7 lipca 2014 r. Emitent otrzymał i podał do publicznej wiadomości zawiadomienie akcjonariusza Silva Capital Group S.A. o zbyciu 200.000 akcji Emitenta, w wyniku czego udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta spadł poniżej poziomu 5%.

2. W dniu 14 lipca 2014 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za czerwiec 2014 roku.


Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Fenicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »