Reklama

EZO (EZO): Raport miesięczny EZO S.A. za grudzień 2015 roku

Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2015 roku.

Reklama


I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.

W miesiącu grudniu 2015 roku, Emitent kontynuował realizację inwestycji w Starachowicach, polegającej na budowie zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Spółka zakupiła wszystkie urządzenia wchodzące w skład zakładu oraz zakończone zostały prace budowlane w obiekcie. Spółka uzyskała prawomocne pozwolenie na użytkowanie zakładu w dniu 9 listopada 2015 r. Na początku listopada spółka była zmuszona wstrzymać prace montażowe linii technologicznych w zakładzie z powodu braku wypłaty przez PARP należnej spółce refundacji w kwocie 9 mln zł z tytułu poniesionych nakładów kwalifikowanych w ramach realizacji projektu. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu PARP nie wypłaciła Spółce należnej refundacji. Dotychczas łączna kwota przeznaczona na realizację projektu to 78.739.577 zł netto, w tym wydatki kwalifikowane objęte dofinansowaniem poniesione na realizację projektu wyniosły dotychczas 57.526.857 zł, w tym na zakup nieruchomości w Starachowicach przeznaczona została kwota 3.642.857 zł. Dodatkowo, Spółka poniosła w związku z realizacją tej inwestycji wydatki niekwalifikowane w łącznej kwocie 21.212.720 zł, w tym na zakup nieruchomości przeznaczona została kwota 13.763.159 zł. W związku z pojawieniem się możliwości przesunięcia terminu realizacji zakresu rzeczowego projektów i uruchomienia produkcji w ramach inwestycji realizowanych w ramach POIG, spółka złożyła w RIF wniosek o wydłużenie terminu uruchomienia produkcji w zakładzie do końca 2016 roku oraz jak najszybszą wypłatę zaległych refundacji. Do dnia opublikowania niniejszego raportu wniosek spółki nie został rozpoznany.

W miesiącu grudniu 2015 roku, Emitent w ograniczonym zakresie kontynuował także prace organizacyjne i rozruchowe w zakładzie w Pionkach, polegające na przygotowaniu zakładu do działania komercyjnego. Trwałe uruchomienie produkcji w zakładzie zależne jest od wypłaty przez PARP refundacji końcowej za realizację projektu w Pionkach w kwocie 3,2 mln zł, na którą Emitent czeka od połowy maja 2015 r. Łączna kwota przeznaczona na realizację projektu to 70.841.011 zł netto, w tym wydatki kwalifikowane objęte dofinansowaniem poniesione na realizację projektu wyniosły dotychczas 55.150.228 zł, w tym na zakup nieruchomości w Pionkach przeznaczona została kwota 3.700.000 zł. Dodatkowo, Spółka poniosła w związku z realizacją tej inwestycji wydatki niekwalifikowane w łącznej kwocie 15.690.783 zł, w tym na zakup nieruchomości przeznaczona została kwota 9.722.483 zł. W związku z pojawieniem się możliwości przesunięcia terminu realizacji zakresu rzeczowego projektów i uruchomienia produkcji w ramach inwestycji realizowanych w ramach POIG, spółka złożyła w RIF wniosek o wydłużenie terminu uruchomienia produkcji w zakładzie do końca września 2016 roku oraz jak najszybszą wypłatę zaległych refundacji. Do dnia opublikowania niniejszego raportu wniosek spółki nie został rozpoznany.

Spółka prowadzi intensywne działania, celem których jest jak najszybsze uruchomienie płatności należnych spółce refundacji.

Ponadto, w miesiącu grudniu 2015 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., kontynuowała proces produkcji w zakładzie w Toruniu, polegający na obecnym etapie na przyjęciu odpadów oraz wysortowaniu ze strumienia odpadów, surowca do części chemicznej linii technologicznej w ilościach umożliwiających uruchomienie produkcji ciągłej w obszarze linii technologicznej do depolimeryzacji. Spółka złożyła ofertę w przetargu na odbiór 5.000 ton odpadu ze zbiórki selektywnej od MPO Toruń. W związku z niekorzystnym dla spółki rozstrzygnięciem w/w przetargu (oferta spółki zajęła 2-gie miejsce z 4 oferentów) oraz brakiem do tej pory kolejnych przetargów, a także w związku z powtarzającymi się usterkami linii sortowniczej, termin uruchomienia części chemicznej zakładu został przesunięty na marzec 2016 r. Od strony technicznej zakład jest gotowy do uruchomienia produkcji w części chemicznej.

Ponadto, w dniu 14 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o odwołaniu dotychczasowych członków Zarządu oraz powołaniu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Arkadiusza Fenickiego.


II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w grudniu 2015 r.

W miesiącu grudniu 2015 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:

1. Raporty opublikowane w systemie EBI:

• RB nr 56/2015 - Raport miesięczny EZO S.A. za listopad 2015 roku,

• RB nr 57/2015 - Zmiany w Zarządzie EZO S.A.,

• RB nr 58/2015 - Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach o istotnej wartości.

2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:

• RB_ASO nr 18/2015 - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu grudniu 2015 r.

W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.


IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w styczniu 2016 r.

1. W dniu 4 stycznia 2016 r. została odwołana prokura w spółce EZO S.A.

2. W dniu 14 stycznia 2016 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za grudzień 2015 roku.


Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Arkadiusz Fenicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »