EZO (EZO): Raport miesięczny EZO S.A. za kwiecień 2016 roku - raport 13

Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2016 roku.


I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.

W miesiącu kwietniu 2016 r. spółka zależna Emitenta rozpoczęła proces produkcji w zakładzie w Toruniu. W dniu 08.04.2016 r. odbyła się kontrola realizacji inwestycji w zakładzie w Toruniu, na której obecni byli przedstawiciele PARP i RIF. Kontrola potwierdziła uruchomienie produkcji w zakładzie, co było warunkiem rozliczenia projektu i wypłaty refundacji końcowej. Spółka otrzymała informację o pozytywnym zakończeniu kontroli w dniu 29.04.2016 r. W tym samym dniu spółka zawarła aneks do umowy o dofinansowanie określający termin osiągnięcia minimalnego poziomu produkcji będącej wynikiem realizacji projektu, polegający na osiągnięciu do dnia 30.11.2016 r. niektórych wskaźników projektu w wielkościach nie mniejszych niż:

Reklama

1) Ilość przetworzonych nieoczyszczonych odpadów opakowaniowych: 2 340,00 ton

2) Zwiększenie stopnia ponownego wykorzystania odpadów (Ilość odzyskanego pełnowartościowego papieru): 535,00 ton

3) Zwiększenie stopnia ponownego wykorzystania odpadów (Ilość odzyskanego aluminium): 22,30 ton

4) Zwiększenie stopnia ponownego wykorzystania odpadów (Ilość odzyskanego polietylenu): 216,60 ton

Emitent stoi na stanowisku, że osiągniecie tych wskaźników we wskazanym terminie jest niezagrożone.

W miesiącu kwietniu 2016 r. Emitent prowadził działania mające na celu uzgodnienie z PARP warunków zakończenia realizacji projektów w Starachowicach i Pionkach oraz otrzymanie zaległych refundacji poniesionych wydatków.

W projekcie w Starachowicach Emitent uzgodnił, że warunkiem wypłaty zaległej refundacji pośredniej oraz wypłaty płatności końcowej jest przedłożenie w PARP gwarancji bankowej w kwocie 9.027.666,66 zł z terminem ważności do dnia 30.04.2017 r. oraz zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie wydłużającego termin uruchomienia produkcji w zakładzie do dnia 31.12.2016 r.

W projekcie w Pionkach Emitent uzgodnił, że warunkiem wypłaty refundacji końcowej jest przedłożenie w PARP aneksu do gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 8.610.000,00 zł, stanowiącej zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu, przedłużającego termin ważności gwarancji do dnia 30.04.2017 r. oraz zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie wydłużającego termin uruchomienia produkcji w zakładzie do dnia 31.12.2016 r.

W związku z powyższym, Emitent w dniu 06.05.2016 r. złożył w PARP aneks do gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę 8.610.000,00 zł z terminem ważności do dnia 30.04.2017 r. stanowiącej zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w Pionkach. W tym samym dniu został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin uruchomienia produkcji w zakładzie do dnia 31.12.2016 r.

Następnie, w dniu 09.05.2016 r. Emitent złożył w PARP wymaganą gwarancję bankową na kwotę 9.027.666,66 zł z terminem ważności do dnia 30.04.2017 r., stanowiącą dodatkowe zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w Starachowicach. W tym samym dniu został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin uruchomienia produkcji w zakładzie do dnia 31.12.2016 r.

W dniu 12 maja 2016 r. spółka otrzymała refundację końcową projektu w Pionkach w kwocie 3.175.333,54 zł.

Ponadto, w dniu 12 maja 2016 r. spółka otrzymała refundację pośrednią projektu w Starachowicach w kwocie 8.813.154,66 zł po uwzględnieniu potrącenia kwoty 190.000,00 zł stanowiącej wypłaconą refundację za poniesione wydatki w kwocie 380.000,00 zł uznane za niekwalifikowane wraz z odsetkami w kwocie 24.512,00 zł. oraz refundację końcową w kwocie 2.447.142,85 zł.

Zgodnie z art. 88. ust. 1. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., wraz z wypłatą refundacji końcowej, w każdym z projektów rozpoczął się okres trwałości, który w przypadku Emitenta i jego spółki zależnej, należących do segmentu MŚP, trwa 3 lata.

II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w kwietniu 2016 r.

W miesiącu kwietniu 2016 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:

1. Raporty opublikowane w systemie EBI:

• RB nr 11/2016 – Raport miesięczny EZO S.A. za marzec 2016 roku.

2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:

W miesiącu kwietniu 2016 r. Emitent nie publikował raportów w systemie ESPI.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu kwietniu 2016 r.

W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.


IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w maju 2016 r.

1. W dniu 13 maja 2016 r. został opublikowany raport o zakończeniu realizacji projektów dofinansowanych w ramach POIG oraz o otrzymaniu refundacji końcowych w tych projektach.

2. W dniu 13 maja 2016 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za kwiecień 2016 roku.

3. W dniu 13 maja 2016 r. zostanie opublikowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku.


Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Arkadiusz Fenicki - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »