Reklama

EZO (EZO): Raport miesięczny EZO S.A. za lipiec 2015 roku

Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2015 roku.

Reklama


I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.

W miesiącu lipcu 2015 roku, Emitent kontynuował realizację inwestycji w Starachowicach, polegającej na budowie zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Spółka zakupiła wszystkie urządzenia wchodzące w skład zakładu i aktualnie trwają prace montażowe linii technologicznych oraz kończone są prace budowlane w obiekcie. Dotychczas poniesione nakłady na realizację inwestycji w Starachowicach wynoszą 64,7 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji w Starachowicach to wrzesień 2015 r. Spółka złożyła wniosek o wydłużenie terminu realizacji inwestycji z czerwca na wrzesień 2015 r. w Regionalnej Instytucji Finansującej. Powodem były trwające nadal roboty budowlane, które uniemożliwiły montaż linii technologicznych w terminie do końca czerwca 2015 r.

W miesiącu lipcu 2015 roku, Emitent prowadził także prace organizacyjne i rozruchowe w zakładzie w Pionkach, polegające na przygotowaniu zakładu do działania komercyjnego, w tym m.in. zatrudnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, stworzenie procedur zakładowych oraz zawarcie umów z dostawcami odpadów oraz odbiorcami energii, paliw i surowców będących produktem końcowym wdrożonej technologii.

Ponadto, w miesiącu lipcu 2015 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., kontynuowała prace rozruchowo-montażowe w zakładzie recyklingu odpadów opakowaniowych w Toruniu. Planowany termin zakończenia prac rozruchowo-montażowych i uruchomienie zakładu to sierpień 2015 r. Prace prowadzone są terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jednocześnie spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi dostawcami odpadów oraz odbiorcami energii, paliw i surowców będących produktem końcowym wdrożonej technologii.

W dniu 3 lipca 2015 r. Agent Emisji Obligacji zamiennych na akcje serii F, Alior Bank S.A. wykreślił z Ewidencji 26 sztuk obligacji serii EZO271017OZ01 o łącznej wartości nominalnej 2.600.000 PLN nabyte w celu umorzenia, które zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu EZO S.A. nr 10/03/2015 z dnia 24 marca 2015 r. uległy umorzeniu.

W dniu 29 lipca 2015 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/07/2015 w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela Serii I. Przedmiotem emisji jest nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 150 (sto pięćdziesiąt) obligacji zwykłych Serii I Spółki („Obligacje”) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda. Obligacje emitowane będą jako obligacje na okaziciela i będą miały formę dokumentu. Obligacje zostaną wyemitowane jako Obligacje niezabezpieczone w chwili wydania. Obligacje zostaną zabezpieczone po wydaniu. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8% (osiem procent) w skali roku naliczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki wypłacone będą w terminie wykupu Obligacji. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia przydziału. Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 33 pkt. 2 ustawy o obligacjach z 15 stycznia 2015 r.

W dniu 29 lipca 2015 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 3/07/2015 w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela Serii J. Przedmiotem emisji jest nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 100 (sto) obligacji zwykłych Serii J Spółki („Obligacje”) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda. Obligacje emitowane będą jako obligacje na okaziciela i będą miały formę dokumentu. Obligacje zostaną wyemitowane jako Obligacje niezabezpieczone. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 10% (dziesięć procent) w skali roku naliczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki wypłacone będą w terminie wykupu Obligacji. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia przydziału. Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 33 pkt. 2 ustawy o obligacjach z 15 stycznia 2015 r.


II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w lipcu 2015 r.

W miesiącu lipcu 2015 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:

1. Raporty opublikowane w systemie EBI:

• RB nr 41/2015 - Umorzenie Obligacji zamiennych na akcje serii F,

• RB nr 42/2015 - Raport miesięczny EZO S.A. za czerwiec 2015 roku,

• RB nr 43/2015 - Podjęcie Uchwały Zarządu EZO S.A. w sprawie emisji obligacji serii I,

• RB nr 44/2015 - Podjęcie Uchwały Zarządu EZO S.A. w sprawie emisji obligacji serii J.

2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:

• RB-W_ASO nr 12/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu lipcu 2015 r.

W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.


IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w sierpniu 2015 r.

1. W dniu 3 sierpnia 2015 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/08/2015 w sprawie przydziału zabezpieczonych obligacji serii I.

2. W dniu 5 sierpnia 2015 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 2/08/2015 w sprawie przydziału niezabezpieczonych obligacji serii J.

3. W dniu 5 sierpnia 2015 r. nastąpiło umorzenie obligacji zamiennych na akcje serii F.

4. W dniu 14 sierpnia 2015 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za lipiec 2015 roku.


Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Fenicki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Lipiec 2015

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »