Reklama

EZO (EZO): Raport miesięczny EZO S.A. za maj 2013 roku - raport 27

Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2013 roku.


I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.

W dniach 20 maja 2013 r. oraz 24 maja 2013 r. podmiot zależny od Emitenta - spółka Recykling i Energia S.A. - otrzymała zaliczkę w łącznej kwocie 9.999.990,- PLN na realizację inwestycji budowy zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych w Toruniu, dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Reklama

W dniu 24 maja 2013 r. Zarząd podmiotu zależnego od Emitenta - spółki Recykling i Energia S.A. - podjął Uchwałę nr 1/05/2013 w sprawie emisji obligacji serii RIE270516OZ01 zamiennych na akcje serii C ("Obligacje"). Przedmiotem emisji były 23 sztuki Obligacji serii RIE270516OZ01, o numerach 1-23, o wartości nominalnej 100.000,- PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.300.000,- PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 28 maja 2013 r. a Dzień Wykupu na 27 maja 2016 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5 akcji serii C. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 27 lutego 2016 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje emitowane są przez spółkę zależną od Emitenta - Recykling i Energia S.A. - w ramach Programu Emisji Obligacji uchwalonego Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Recykling i Energia S.A z dnia 23.12.2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Recykling i Energia S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii C oraz zmiany statutu spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Recykling i Energia S.A z dnia 28.11.2012. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 50 mln zł. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W związku z przyjęciem propozycji nabycia przez inwestora, Zarząd spółki Recykling i Energia S.A. podjął Uchwałę nr 2/05/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przydziału obligacji serii RIE270516OZ01 zamiennych na akcje serii C, zgodnie z którą Obligacje w liczbie 23 sztuk o łącznej wartości nominalnej 2.300.000,- PLN zostały przydzielone obligatariuszowi będącemu osobą prawną niepowiązaną ze spółkami z Grupy EZO. Środki z emisji w kwocie 2.300.000,- PLN, zostały przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego dla działania nr 4 projektu inwestycyjnego pt.: "Innowacyjny Recykling Odpadów Opakowaniowych", zlokalizowanego w Toruniu, realizowanego przez Recykling i Energia S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Ponadto, w dniu 22 maja 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., na którym zostały podjęte uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2012 rok, a także udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.


II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w maju 2013 r.

W miesiącu maju 2013 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:

1. Raporty opublikowane w systemie EBI:

• RO nr 21/2013 - Raport okresowy EZO S.A. za I kwartał 2013 roku,

• RB nr 22/2013 - Raport miesięczny EZO S.A. za kwiecień 2013 roku,

• RB nr 23/2013 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 22.05.2013 r.,

• RB nr 24/2013 - Otrzymanie zaliczki na realizację inwestycji przez podmiot zależny od Emitenta,

• RB nr 25/2013 - Podjęcie przez podmiot zależny uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje.

2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:

• RB-W_ASO nr 3/2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 22 maja 2013 roku.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu maju 2013 r.

W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.


IV. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w czerwcu 2013 r.

1. W dniu 11 czerwca 2013 r. EZO S.A. dokonała wcześniejszego wykupu obligacji serii B w kwocie 5.460.000,00 zł + odsetki w kwocie 726.703,66 zł. Tym samym emisja obligacji serii B została spłacona w całości.

2. W dniu 13 czerwca 2013 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za maj 2013 roku.


Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Fenicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »