Reklama

EZO (EZO): Raport miesięczny EZO S.A. za maj 2014 roku - raport 27

Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2014 roku.


I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.

W miesiącu maju 2014 roku, Emitent kontynuował realizację działania nr 6 inwestycji w Starachowicach o wartości 12,9 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Wszystkie prace nad realizacją działania są prowadzone terminowo i ich wykonanie w terminie przewidzianym w harmonogramie, tj. na koniec czerwca 2014 r., nie jest zagrożone. Dotychczas poniesione nakłady na realizację inwestycji w Starachowicach wyniosły 23,9 mln zł.

Reklama

W miesiącu maju 2014 roku, Emitent kontynuował również realizację etapu inwestycji w Pionkach o wartości 16,4 mln zł netto, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych, na realizację którego otrzymał w kwietniu 2014 roku zaliczkę z PARP w kwocie 8,2 mln zł. Termin zakończenia realizacji tego działania to koniec lipca 2014 r. Spółka dotychczas zaangażowała w realizację tego projektu kwotę 13,1 mln zł.

Ponadto, w miesiącu maju 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., kontynuowała realizację ostatniego działania projektu w Toruniu o wartości 13,3 mln zł netto, polegającego na wykonaniu ostatnich elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych oraz zakupie urządzeń peryferyjnych. Realizacja działania jest finansowana z zaliczki z PARP w kwocie 7.313.630,- zł, którą spółka otrzymała w dniu 10 czerwca 2014 r. oraz w pozostałej kwocie ze środków pozyskanych z emisji obligacji zamiennych na akcje. Dotychczas w realizację tej inwestycji Spółka poniosła wydatki w kwocie 51,9 mln zł.

W dniu 12 maja 2014 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/05/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO120517OZ01 zamiennych na akcje serii F ("Obligacje"). Przedmiotem emisji jest 35 sztuk Obligacji serii EZO120517OZ01, o numerach 1-35, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 3,5 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 14 maja 2014 r. a Dzień Wykupu na 12 maja 2017 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F EZO S.A. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 12 lutego 2017 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W wyniku przeprowadzenia oferty, objętych zostało 35 sztuk obligacji serii EZO120517OZ01 o numerach 1-35, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 3,5 mln PLN.

Powyższe Obligacje wyemitowane zostały przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji, uchwalonego Uchwałą Nr 3 NWZA EZO S.A z dnia 20.03.2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A z dnia 28.11.2012 r., o których Emitent informował w poprzednich raportach EBI. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 100 mln zł.

Ponadto, w dniu 14 maja 2014 r. Spółka opublikowała raport kwartalny za I kwartał 2014 roku.


II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w maju 2014 r.

W miesiącu maju 2014 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:

1. Raporty opublikowane w systemie EBI:

• RB nr 22/2014 – Raport miesięczny EZO S.A. za kwiecień 2014 roku,

• RB nr 23/2014 – Emisja i przydział obligacji serii EZO120517OZ01 zamiennych na akcje serii F,

• RO nr 24/2014 – Raport okresowy EZO S.A. za I kwartał 2014 roku,

• RB nr 25/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EZO S.A.

2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:

• RB-W_ASO nr 1/2014 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EZO S.A.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu maju 2014 r.

W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.


IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w czerwcu 2014 r.

1. W dniu 12 czerwca 2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., zwołane w dniu 15 maja 2014 r.,

2. W dniu 13 czerwca 2014 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za maj 2014 roku.


Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Fenicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »