FITEN (FTN): Raport miesięczny FITEN SA za listopad 2013 roku. - raport 71

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2013 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych FITEN SA:

W listopadzie 2013 roku wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

Reklama

(1) W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2013 roku) Spółka zawarła transakcje związane z obrotem energią elektryczną, które zostały zakwalifikowane przez Zarząd Spółki jako istotne (Spółka informowała o określeniu przez Zarząd i stosowaniu przez Spółkę przyjętego progu istotności w odniesieniu do raportowania o istotnych kontraktach zawieranych przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 2/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku), m.in. ze względu na wartość realizowanych transakcji, i których realizacja w ocenie Zarządu Spółki, może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

(a) transakcję zakupu energii elektrycznej o łącznej wartości 459.456 EUR, zawartą przez Spółkę z kontrahentem zajmującym się hurtowym handlem energią elektryczną z siedzibą w Warszawie w dniu 13 listopada roku, przy czym powyższa transakcja spowodowała, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę z tym kontrahentem w okresie od dnia 18 października 2013 roku do dnia zawarcia przedmiotowej transakcji, tj. do dnia 13 listopada 2013 roku włącznie, wyniosła 22.280.969,33 złotych i spowodowała przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 59/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku;

(b) transakcje sprzedaży energii elektrycznej o łącznej wartości 464.416,54 EUR, zawarte przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange z siedzibą w Paryżu w dniu 13 listopada 2013 roku, przy czym powyższe transakcje spowodowały, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot w okresie od dnia 21 października 2013 roku do dnia zawarcia przedmiotowych transakcji, tj. do dnia 13 listopada 2013 roku włącznie, wyniosła 23.818.953,08 złotych i spowodowała przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 60/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku;

(c) transakcje sprzedaży energii elektrycznej o łącznej wartości 269.184,00 EUR, zawarte przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange z siedzibą w Paryżu w dniu 30 listopada 2013 roku, przy czym powyższe transakcje spowodowały, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot w okresie od dnia 14 listopada 2013 roku do dnia zawarcia przedmiotowych transakcji, tj. do dnia 30 listopada 2013 roku włącznie, wyniosła 22.327.759,03 złotych i spowodowała przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 64/2013 z dnia 30 listopada 2013 roku;

(2) W związku z przedłużającym się procesem opracowania i implementacji aktów prawnych związanych z długoterminowym uregulowaniem funkcjonowania Odnawialnych Źródeł Energii ("OZE") Zarząd Spółki zdecydował o opracowaniu planu wyjścia z tego segmentu działalności. Następstwem tej decyzji było odwołanie oczekiwanych wyników finansowych na rok 2013. Informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 58/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku;

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, siedem raportów EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 58/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku, Odwołanie prognoz finansowych,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 59/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku, Zawarcie istotnej transakcji,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 60/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku, Zawarcie istotnych transakcji na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange,

(4) Raport Bieżący EBI Nr 61/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku, Raport miesięczny za październik 2013 roku,

(5) Raport Kwartalny EBI Nr 62/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku, , Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2013r,

(6) Raport Bieżący EBI Nr 63/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku; Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej FITEN S.A.

(7) Raport Bieżący EBI Nr 64/2013 z dnia 30 listopada 2013 roku, Zawarcie istotnych transakcji na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange,

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2013 roku) Spółka nie opublikowała żadnego raportu za pośrednictwem systemu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.ir.FITEN.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2013 roku) Spółka realizowała inwestycje ze środków pozyskanych z emisji akcji Spółki w następujących wielkościach:

- udzielenie spółce zależnej od Spółki, tj. Greenagro SA z siedzibą w Katowicach, pożyczek o wartości 487,6 tys. zł, przeznaczonych na kapitał obrotowy (150,0 tys. zł) oraz na zakup dodatkowej suszarni odpadów drzewnych (337,6 tys. zł),

Wartość zobowiązań wynikających z udzielonych przez Spółkę pożyczek, o których mowa powyżej, jest poniżej progu istotności przyjętego przez Spółkę.

W treści Dokumentu Informacyjnego FITEN SA sporządzonego na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A - G Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostały zawarte informacje na temat grupy kapitałowej Spółki (punkt 4.11. Dokumentu Informacyjnego), a także celów operacyjnych spółek: Energobiogaz SA i GreenAgro SA (punkt 4.12.3. Dokumentu Informacyjnego).

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca grudnia 2013 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Sebastian Woźniak - Członek Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »