Reklama

FITEN (FTN): Raport miesięczny FITEN SA za luty 2013 roku.

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2013 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych FITEN SA:

W lutym 2013 roku wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

(1) W okresie sprawozdawczym (tj. w lutym 2013 roku) Spółka zawarła transakcje związane z obrotem energią elektryczną, które zostały zakwalifikowane przez Zarząd Spółki jako istotne (Spółka informowała o określeniu przez Zarząd i stosowaniu przez Spółkę przyjętego progu istotności w odniesieniu do raportowania o istotnych kontraktach zawieranych przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 2/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku), m.in. ze względu na wartość realizowanych transakcji, i których realizacja w ocenie Zarządu Spółki, może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

(a) transakcje zakupu i sprzedaży energii elektrycznej o łącznej wartości 157.403,80 EUR, zawarte przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange z siedzibą w Paryżu w dniu 8 lutego 2013 roku, przy czym transakcje dokonane w dniu 8 lutego 2013 roku spowodowały, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange w okresie od dnia 4 stycznia 2012 roku do dnia zawarcia przedmiotowej transakcji, tj. do dnia 8 lutego 2013 roku włącznie, wynosi 20.360.503,96 zł i powoduje przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 5/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku;

(b) dwie umowy długoterminowe, zawarte przez Spółkę ze spółką z siedzibą w woj. zachodniopomorskim - działającą w obszarze odnawialnych źródeł energii, na zakup energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii - w łącznej, szacunkowej wysokości wynoszącej 26.613,89 tys. zł oraz na zakup (przeniesienie) praw majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii - w łącznej, szacunkowej wysokości wynoszącej 35.254,18 tys. zł; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 9/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku;

(2) Ze względu na specyfikę prowadzonej przez Spółkę działalności oraz aktualną pozycję na rynku praw majątkowych poniżej prezentujemy zmianę indeksu OZEX_A publikowanego przez Towarową Giełdę Energii S.A. w Warszawie.

Średnia OZEX_A za styczeń 2013 168,70 zł/MWh

Średnia OZEX_A za luty 2013 125,35 zł/MWh

Spadek ceny praw majątkowych oznaczonych PMOZE_A czyli popularnych "zielonych certyfikatów" jest niekorzystnym zjawiskiem i wpływa negatywnie na wyniki Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 5/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku, Zawarcie istotnych transakcji na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 6/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku, Raport miesięczny FITEN S.A. za styczeń 2013 roku,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 7/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku, Odwołanie oczekiwanych wyników finansowych Spółki za rok 2012 w zakresie skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej FITEN S.A.,

(4) Raport Kwartalny EBI Nr 8/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku, Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej FITEN S.A. za IV kwartał 2012 roku,

(5) Raport Bieżący EBI Nr 9/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku, Zawarcie istotnych umów długoterminowych,

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2012 roku) Spółka nie opublikowała żadnego raportu za pośrednictwem systemu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.ir.FITEN.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2013 roku) Spółka realizowała inwestycje ze środków pozyskanych z emisji akcji Spółki w następujących wielkościach:

- udzielenie spółce zależnej od Spółki, tj. Greenagro SA z siedzibą w Katowicach, pożyczek o wartości 300,0 tys. zł, przeznaczonej na modernizację ciągów transportowych oraz zakup surowca do produkcji;

W treści Dokumentu Informacyjnego FITEN SA sporządzonego na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A - G Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostały zawarte informacje na temat grupy kapitałowej Spółki (punkt 4.11. Dokumentu Informacyjnego), a także celów operacyjnych spółek: Energobiogaz SA i GreenAgro SA (punkt 4.12.3. Dokumentu Informacyjnego).

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Na dzień 20 marca 2013 roku zaplanowana jest publikacja jednostkowego raportu rocznego FITEN S.A. za 2012 rok.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, poza wyżej wymienionym raportem rocznym Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca marca 2013 roku miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Sebastian Woźniak - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »