FITEN (FTN): Raport miesięczny FITEN SA za październik 2013 roku. - raport 61

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik 2013 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych FITEN SA:

W październiku 2013 roku wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

Reklama

(1) W okresie sprawozdawczym (tj. w październiku 2013 roku) Spółka zawarła transakcje związane z obrotem energią elektryczną, które zostały zakwalifikowane przez Zarząd Spółki jako istotne (Spółka informowała o określeniu przez Zarząd i stosowaniu przez Spółkę przyjętego progu istotności w odniesieniu do raportowania o istotnych kontraktach zawieranych przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 2/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku), m.in. ze względu na wartość realizowanych transakcji, i których realizacja w ocenie Zarządu Spółki, może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

(a) transakcję zakupu energii elektrycznej o łącznej wartości 303.912,00 EUR, zawartą przez Spółkę z kontrahentem zajmującym się hurtowym handlem energią elektryczną z siedzibą w Warszawie w dniu 1 października 2013 roku, przy czym powyższa transakcja spowodowała, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę z tym kontrahentem w okresie od dnia 1 września 2013 roku do dnia zawarcia przedmiotowej transakcji, tj. do dnia 1 października 2013 roku włącznie, wyniosła 22.746.972,48 złotych i spowodowała przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 50/2013 z dnia 2 października 2013 roku;

(b) transakcje zakupu i sprzedaży energii elektrycznej o łącznej wartości 255.868,87 EUR, zawarte przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange z siedzibą w Paryżu w dniu 3 października 2013 roku, przy czym powyższe transakcje spowodowały, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot w okresie od dnia 16 września 2013 roku do dnia zawarcia przedmiotowych transakcji, tj. do dnia 3 października 2013 roku włącznie, wyniosła 21.802.846,81 złotych i spowodowała przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 51/2013 z dnia 3 października 2013 roku;

(c) transakcje zakupu i sprzedaży energii elektrycznej o łącznej wartości 6.976.647,09 zł, zawarte przez Spółkę na Towarowej Giełdzie Energii z siedzibą w Warszawie w dniu 14 października 2013 roku, przy czym powyższe transakcje spowodowały, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę na giełdzie Towarowej Giełdzie Energii w okresie od dnia 17 września 2013 roku do dnia zawarcia przedmiotowych transakcji, tj. do dnia 14 października 2013 roku włącznie, wyniosła 27.609.369,63 zł, w związku z czym przekroczony został ustalony w Spółce próg istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 53/2013 z dnia 15 października 2013 roku;

(d) transakcję zakupu energii elektrycznej o łącznej wartości 390.204,00 EUR, zawartą przez Spółkę z kontrahentem zajmującym się hurtowym handlem energią elektryczną z siedzibą w Warszawie w dniu 17 października 2013 roku, przy czym powyższa transakcja spowodowała, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę z tym kontrahentem w okresie od dnia 2 października 2013 roku do dnia zawarcia przedmiotowej transakcji, tj. do dnia 17 października 2013 roku włącznie, wyniosła 22.421.086,42 złotych i spowodowała przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 54/2013 z dnia 17 października 2013 roku;

(e) transakcje zakupu i sprzedaży energii elektrycznej o łącznej wartości 436.416,54 EUR, zawarte przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange z siedzibą w Paryżu w dniu 20 października 2013 roku, przy czym powyższe transakcje spowodowały, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot w okresie od dnia 4 października 2013 roku do dnia zawarcia przedmiotowych transakcji, tj. do dnia 20 października 2013 roku włącznie, wyniosła 23.596.259,76 złotych i spowodowała przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 55/2013 z dnia 21 października 2013 roku;

(2) Ze względu na specyfikę prowadzonej przez Spółkę działalności oraz aktualną pozycję na rynku praw majątkowych poniżej prezentujemy zmianę indeksu OZEX_A publikowanego przez Towarową Giełdę Energii S.A. w Warszawie.

Średnia OZEX_A za wrzesień 2013 194,03 zł/MWh

Średnia OZEX_A za październik 2013 193,94 zł/MWh


Stabilizacja poziomu ceny certyfikatów PMOZE_A na przestrzeni miesiąca października pozostaje bez istotnego wpływu na wyniki finansowe prezentowane przez Spółkę.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu październiku 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, osiem raportów EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 50/2013 z dnia 2 października 2013 roku, Zawarcie istotnych transakcji,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 51/2013 z dnia 3 października 2013 roku, Zawarcie istotnych transakcji na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 52/2013 z dnia 14 października 2013 roku, Raport miesięczny za wrzesień 2013 roku,

(4) Raport Bieżący EBI Nr 53/2013 z dnia 15 października 2013 roku, , Zawarcie istotnych transakcji na Towarowej Giełdzie Energii,

(5) Raport Bieżący EBI Nr 54/2013 z dnia 17 października 2013 roku, Zawarcie istotnych transakcji,

(6) Raport Bieżący EBI Nr 55/2013 z dnia 21 października 2013 roku, Zawarcie istotnych transakcji na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange,

(7) Raport Bieżący EBI Nr 56/2013 z dnia 31 października 2013 roku, Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą;

(8) Raport Bieżący EBI Nr 57/2013 z dnia 31 października 2013 roku, Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą;

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu październiku 2013 roku) Spółka opublikowała jeden raport za pośrednictwem systemu ESPI:

(1) Raport bieżący ESPI nr 5/2013 z dnia 21 października 2013 roku, Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki;

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.ir.FITEN.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu październiku 2013 roku) Spółka realizowała inwestycje ze środków pozyskanych z emisji akcji Spółki w następujących wielkościach:

- udzielenie spółce zależnej od Spółki, tj. Greenagro SA z siedzibą w Katowicach, pożyczek o wartości 200,0 tys. zł, przeznaczonych na kapitał obrotowy,

Wartość zobowiązań wynikających z udzielonych przez Spółkę pożyczek, o których mowa powyżej, nie ma istotnego znaczenia dla Spółki

W treści Dokumentu Informacyjnego FITEN SA sporządzonego na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A - G Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostały zawarte informacje na temat grupy kapitałowej Spółki (punkt 4.11. Dokumentu Informacyjnego), a także celów operacyjnych spółek: Energobiogaz SA i GreenAgro SA (punkt 4.12.3. Dokumentu Informacyjnego).


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Na dzień 14 listopada 2013 roku przewidziana jest publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku. Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby poza wspomnianym raportem kwartalnym w okresie miesiąca listopada 2013 roku miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Sebastian Woźniak - Członek Zarządu

GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »