Reklama

FITEN (FTN): Raport miesięczny FITEN SA za sierpień 2013 roku.

Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2013 roku.

Reklama

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych FITEN SA:

W sierpniu 2013 roku wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

(1) W okresie sprawozdawczym (tj. w sierpniu 2013 roku) Spółka zawarła transakcje związane z obrotem energią elektryczną, które zostały zakwalifikowane przez Zarząd Spółki jako istotne (Spółka informowała o określeniu przez Zarząd i stosowaniu przez Spółkę przyjętego progu istotności w odniesieniu do raportowania o istotnych kontraktach zawieranych przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 2/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku), m.in. ze względu na wartość realizowanych transakcji, i których realizacja w ocenie Zarządu Spółki, może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

(a) transakcje sprzedaży energii elektrycznej o łącznej wartości 210.508,84 EUR, zawarte przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange z siedzibą w Paryżu w dniu 15 sierpnia 2013 roku, przy czym powyższe transakcje spowodowały, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot w okresie od dnia 17 lipca 2013 roku do dnia zawarcia przedmiotowych transakcji, tj. do dnia 15 sierpnia 2013 roku włącznie, wyniosła 22.385.379,02 złotych i spowodowała przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 43/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 roku;

(b) transakcje sprzedaży energii elektrycznej o łącznej wartości 81.144,00 EUR, zawarte przez Spółkę na giełdzie EXAA Energy Exchange Austria z siedzibą w Wiedniu w dniu 30 sierpnia 2013 roku, przy czym powyższe transakcje spowodowały, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę na giełdzie EXAA w okresie od dnia 13 kwietnia 2013 roku do dnia zawarcia przedmiotowych transakcji, tj. do dnia 30 sierpnia 2013 roku włącznie, wyniosła 21.610.050,94 zł, w związku z czym przekroczony został ustalony w Spółce próg istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 44/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku;

(c) transakcję zakupu energii elektrycznej o łącznej wartości 126.528,00 EUR, zawartą przez Spółkę z kontrahentem zajmującym się hurtowym handlem energią elektryczną z siedzibą w Warszawie zawartą w dniu 31 sierpnia 2013 roku, przy czym powyższa transakcja spowodowała, że łączna wartość transakcji dokonanych z tym kontrahentem od otrzymania przez Spółkę dostępu do systemu EBI tj. od dnia 28.11.2011r. do dnia 31 sierpnia 2013 roku włącznie (transakcje dokonywane były w okresie od dnia 3 czerwca 2013 do dnia 31 sierpnia 2013 roku włącznie) wyniosła 21.593.420,03 zł, w związku z czym przekroczony został ustalony w Spółce próg istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 45/2013 z dnia 31 sierpnia 2013 roku;

(2) Ze względu na specyfikę prowadzonej przez Spółkę działalności oraz aktualną pozycję na rynku praw majątkowych poniżej prezentujemy zmianę indeksu OZEX_A publikowanego przez Towarową Giełdę Energii S.A. w Warszawie.

Średnia OZEX_A za lipiec 2013 145,80 zł/MWh

Średnia OZEX_A za sierpień 2013 169,96 zł/MWh

Wzrost ceny certyfikatów PMOZE_A na przestrzeni miesiąca sierpnia może w istotny sposób wpłynąć na zwiększenie wyników finansowych prezentowanych przez Spółkę.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 41/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 roku, Raport miesięczny za lipiec 2013 roku,

(2) Raport Kwartalny EBI Nr 42/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku, Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej FITEN SA za II kwartał 2013 roku,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 43/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 roku, Zawarcie istotnych transakcji na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange,

(4) Raport Bieżący EBI Nr 44/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku, Zawarcie istotnych transakcji na giełdzie obrotu energią EXAA (Austria).

(5) Raport Bieżący EBI Nr 45/2013 z dnia 31 sierpnia 2013 roku, Zawarcie istotnej transakcji.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2013 roku) Spółka nie opublikowała żadnego raportu za pośrednictwem systemu ESPI:

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.ir.FITEN.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2013 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji Spółki.

W treści Dokumentu Informacyjnego FITEN SA sporządzonego na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A - G Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostały zawarte informacje na temat grupy kapitałowej Spółki (punkt 4.11. Dokumentu Informacyjnego), a także celów operacyjnych spółek: Energobiogaz SA i GreenAgro SA (punkt 4.12.3. Dokumentu Informacyjnego).

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca września 2013 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Sebastian Woźniak - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »