Reklama

FITEN (FTN): Raport miesięczny Fiten SA za styczeń 2012 roku. - raport 10

Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2012 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Fiten SA:

W styczniu 2012 roku wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2012 roku) Spółka zawarła szereg kontraktów i transakcji związanych z obrotem energią elektryczną, które zostały zakwalifikowane przez Zarząd Spółki jako istotne (Spółka informowała o określeniu przez Zarząd i stosowaniu przez Spółkę przyjętego progu istotności w odniesieniu do raportowania o istotnych kontraktach zawieranych przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 2/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku), m.in. ze względu na wartość realizowanych kontraktów (transakcji) i których realizacja, w ocenie Zarządu Spółki, może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

(1) szereg transakcji sprzedaży i zakupu energii elektrycznej, zawartych przez Spółkę w okresie miesiąca stycznia 2012 roku z Vattenfall Energy Trading Spółką z o.o., o łącznej wartości (w okresie od 04.01.2012 r. do 27.01.2012 r.) wynoszącej 22.093,6 tys. zł; Spółka informowała o transakcjach powodujących przekroczenie wartości 5% przychodów Spółki z ostatnich czterech pełnych kwartałów kalendarzowych w kolejnych okresach, w drodze następujących Raportów Bieżących EBI:

(-) w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 1/2012 z dnia 11 stycznia 2012 roku Spółka informowała o transakcjach dokonanych z Vattenfall Energy Trading Spółką z o.o. w okresie od dnia 17 grudnia 2011 roku (tj. w okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy) do dnia 11 stycznia 2012 roku włącznie, a łączna wartość transakcji (sprzedaży i zakupu energii elektrycznej) zamknęła się w tym okresie kwotą 11.848,9 tys. zł,

(-) w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 5/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku Spółka informowała o transakcjach dokonanych z Vattenfall Energy Trading Spółką z o.o. w okresie od dnia 11 stycznia 2012 roku do dnia 27 stycznia 2012 roku, a łączna wartość transakcji (sprzedaży i zakupu energii elektrycznej) zamknęła się w tym okresie kwotą 11.293,8 tys. zł;

(2) umowa (otrzymana przez Spółkę w dniu 19 stycznia 2012 roku) sprzedaży energii elektrycznej na rzecz kontrahenta - spółki z obszaru Polski południowo-wschodniej, zajmującej się lokalną dystrybucją energii elektrycznej - z terminem dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, o łącznej wartości wynoszącej 11.516,1 tys. zł; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 4/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku;

(3) transakcje sprzedaży oraz zakupu energii elektrycznej z dnia 31 stycznia 2012 roku, dotyczące dostaw energii elektrycznej w niemieckim systemie elektroenergetycznym, zawarte przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange z siedzibą w Paryżu, przy czym największą z transakcji, była transakcja sprzedaży 163 MWh energii elektrycznej za kwotę 8.405,50 EUR, a łączna wartość transakcji (sprzedaży i zakupu energii elektrycznej) dokonanych przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange w okresie od dnia 28 listopada 2011 roku do dnia zawarcia przedmiotowych transakcji, tj. do dnia 31 stycznia 2012 roku włącznie, wynosi 11.269,7 tys. zł; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 6/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 1/2012 z dnia 11 stycznia 2012 roku, Zawarcie istotnych kontraktów z Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o.,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 2/2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku, Raport miesięczny Fiten SA za grudzień 2011 roku;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 3/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku, Daty przekazywania raportów Fiten SA w 2012 roku;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 4/2012 z dnia 20 stycznia 2012 roku, Zawarcie istotnej umowy sprzedaży energii elektrycznej;

(5) Raport Bieżący EBI Nr 5/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku, Zawarcie istotnych kontraktów z Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, dwa raporty ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 1/2012 z dnia 5 stycznia 2012 roku, Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki;

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 2/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku, Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.ir.fiten.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2012 roku) Spółka realizowała inwestycje ze środków pozyskanych z emisji akcji Spółki w następujących wielkościach:

- udzielenie spółce zależnej od Spółki, tj. Energobiogaz SA z siedzibą w Poznaniu, pożyczek o wartości 100 tys. zł, przeznaczonych na realizację projektów biogazowych;

W treści Dokumentu Informacyjnego Fiten SA sporządzonego na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A-G Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostały zawarte informacje na temat grupy kapitałowej Spółki (punkt 4.11. Dokumentu Informacyjnego), a także celów operacyjnych spółek: Energobiogaz SA i GreenAgro SA (punkt 4.12.3. Dokumentu Informacyjnego).


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Na dzień 14 lutego 2012 roku planowana jest publikacja Raportów Okresowych:

(1) jednostkowego Raportu Kwartalnego Spółki za IV kwartał 2011 roku, wraz z danymi narastająco za okres czterech kwartałów 2011 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011);

(2) skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy kapitałowej Spółki za IV kwartał 2011 roku, wraz z danymi narastająco za okres czterech kwartałów 2011 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011).

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lutego 2012 roku miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Sebastian Woźniak - Członek Zarzadu

Dowiedz się więcej na temat: styczeń

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »