Reklama

GEOINVENT (GEO): Raport miesięczny GeoInvent SA za listopad 2011 roku

Zarząd GeoInvent Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2011 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych GeoInvent SA:

(1) W dniu 3 listopada 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, treść podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki, została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 52/2011 w dniu 4 listopada 2011 roku;

(2) W dniu 7 listopada 2011 roku Zarząd Spółki opublikował raport okresowy - kwartalny za III kwartał 2011 roku, tj. za okres od 1 lipca 2011 roku do dnia 30 września 2011 roku, wraz z danymi finansowymi za ten okres.

(3) Zarząd GeoInvent SA ("Spółka") w dniu 8 listopada 2011 roku powziął wiadomość o podpisaniu przez spółkę z branży geodezyjno - kartograficznej będącej wykonawcą projektu budowy georeferencyjnej bazy danych przestrzennych zleconego przez Skarb Państwa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii. (W ramach przedmiotowej umowy GeoInvent SA pełni rolę podwykonawcy.) Zlecony Spółce projekt podwykonawczy z zakresu budowy georeferencyjnej bazy danych przestrzennych dotyczy trzech powiatów z zachodniego obszaru Polski. Łączna wartość wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu realizacji przedmiotu umowy została określona w łącznej kwocie brutto wynoszącej 641.082 zł (sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa złote), zaś termin zakończenia zlecenia określono na początek sierpnia 2012 roku. Spółka informowała o podpisaniu przedmiotowej umowy w drodze raportu bieżącego EBI Nr 54/2011 w dniu 8 listopada 2011 roku;

(4) W dniu 23 listopada 2011 roku, Zarząd Spółki otrzymał z Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Postanowienie w sprawie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Nowa wysokość kapitału zakładowego Spółki to 1.851.250,00 zł Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji 2.617.647 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja oraz emisji 3.944.853 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 56/2011 w dniu 24 listopada 2011 roku;

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, siedem Raportów EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 50/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku, Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GeoInvent SA;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 51/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku, Zmiana daty przekazywania raportu okresowego za III kwartał 2011 roku;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 52/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku, Korekta Raportu bieżącego EBI Nr 50/2011 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GeoInvent SA;

(4) Raport okresowy-kwartalny EBI Nr 53/2011 z dnia 7 listopada 2011 roku, Raport kwartalny GeoInvent SA za III kwartał 2011 roku;

(5) Raport Bieżący EBI Nr 54/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku, Zawarcie istotnej umowy (umowa podwykonawcza);

(6) Raport Bieżący EBI Nr 55/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku, Raport miesięczny GeoInvent SA za października 2011 roku;

(7) Raport Bieżący EBI Nr 56/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku, Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI jeden Raport Bieżący ESPI:

Raport Bieżący ESPI Nr 13/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.geoinvent.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2011 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca grudnia 2011 roku, miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Stanios - Prezes Zarządu
Grzegorz Kurzeja - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: GEOINVENT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »