Reklama

GEOINVENT (GEO): Raport miesięczny GeoInvent SA za miesiąc czerwiec 2012 roku - raport 25

Zarząd GeoInvent Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2012 roku.

Reklama

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych GeoInvent SA:

(1) Zarząd GeoInvent SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje niniejszym, że w dniu 29 czerwca 2012 roku Spółka powzięła wiadomość o zakwalifikowaniu Spółki do grupy 120 Emitentów, których akcje w wyniku korekty nadzwyczajnej po sesji w dniu 29 czerwca 2012 r. zostaną wykreślone z listy uczestników NCIndex. Korekta ta wynika z metodologii NCIndex, zgodnie z którą w indeksie nie mogą uczestniczyć spółki zakwalifikowane do segmentu High Liquidity Risk lub Super High Liquidity Risk.

W ocenie Zarządu powyższe może mieć wpływ na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych;

(2) W dniu 14 czerwca 2012 roku, Spółka opublikowała raport okresowy - roczny za 2011 rok, wraz z wynikami finansowymi Spółki;

(3) Spółka w miesiącu czerwcu realizowała głównie zadania związane z realizacją projektów pozyskanych w poprzednich miesiącach. Dodatkowo pozyskaliśmy trzy mniejsze, krótkoterminowe zlecenia. W miesiącu czerwcu trwały również negocjacje z partnerami, odnośnie wspólnego ubiegania się o zamówienia publiczne, których terminy składania ofert przypadają na miesiąc lipiec.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI cztery raporty bieżące EBI.

(1) Raport Bieżący EBI Nr 18/2012 z dnia 5 czerwca 2012 roku, Zmiana daty przekazywania raportu okresowego - rocznego za 2011 rok;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 19/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku, Raport miesięczny GeoInvent SA za miesiąc maj 2012 roku;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 20/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku, Raport roczny GeoInvent SA za 2011 rok;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 21/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GeoInvent SA.

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raportu bieżącego ESPI:

Raport Bieżący ESPI Nr 2/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GeoInvent SA.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki

(http://www.geoinvent.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych:

http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2012 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W dniu 12 lipca 2012 roku, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania, Spółka przekazała raportem EBI Nr 22/2012 w dniu 13 lipca 2012 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lipca 2012 roku, poza w/w miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Stanios - Prezes Zarządu
Monika Białkowska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »