Reklama

HURTIMEX (HRT): Raport miesięczny HURTIMEX SA za lipiec 2010 roku. - raport 36

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Hurtimex SA:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2010 roku) wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych HURTIMEX SA:

Reklama

(1) W dniu 2 lipca 2010 roku Spółka otrzymała ostatnią część dofinansowania w wysokości 56.350,84 zł w związku ze złożonym wnioskiem o płatność końcową na dofinansowanie realizacji projektu "Wprowadzanie innowacji organizacyjnej podczas wdrożenia systemu B2B w obrębie Hurtimex S.A. i jej partnerów" w ramach działania 8.2 - wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8, Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, o którym Spółka informowała w treści Raportów Bieżących EBI:

Raport Bieżący EBI Nr 12/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku;

Raport Bieżący EBI Nr 21/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku;

Raport Bieżący EBI Nr 32/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku;

Raport Bieżący EBI Nr 33/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku.

(2) W dniach 5-8 lipca 2010 roku Spółka otrzymała wypłatę dofinansowania w łącznej kwocie 5.200 zł w wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, zgodnie z umową z dna 07 grudnia 2009 roku (UDA-POIG).06.01.00-10-024/09-00) w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - etap I -Przygotowanie Planu rozwoju eksportu, o którym Spółka informowała w treści Raportów Bieżących EBI:

Raport Bieżący EBI Nr 32/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku;

Raport Bieżący EBI Nr 33/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku.

(3) W dniu 27 lipca 2010 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejestrowego z dnia 21 lipca 2010 roku, na mocy którego, w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS Spółki: 0000296042) nastąpiła rejestracja m.in. zmian wynikających z treści Uchwał Nr 22/2010 i Nr 23/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku (treść uchwał podjętych przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie została opublikowana w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 31/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku), tj. m.n. zmian dotyczących: (1) nowej wartości nominalnej akcji Spółki, (2) nowej liczby akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki i (3) nowej struktury kapitału i nowego oznaczenia akcji stanowiących kapitał zakładowy, dokonanych przy uwzględnieniu scalenia (połączenia) akcji Spółki. Scalenie (połączenie) akcji Spółki dokonywane jest w ten sposób, że dwadzieścia akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda zostaje wymienionych na jedna akcję Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł. Na mocy postanowienia Sądu Rejestrowego dokonano m. in. rejestracji zmiany w Statucie Spółki w zakresie postanowień § 4, § 6 ust. 5 Statutu Spółki.

(2) W miesiącu lipcu 2010 roku, działalność uruchomiły cztery sklepy franczyzowe znajdujące się w miejscowościach: Szamotuły, Ostrów Mazowiecka, Jarocin oraz Krotoszyn, oferujące dostarczane przez Spółkę towary, w szczególności odzież dziecięcą marek: TUP-TUP i HOOP. Spółka informowała o zawarciu stosownych umów franczyzowych w odniesieniu do tych lokalizacji w drodze Raportów Bieżących EBI;

Raport Bieżący EBI Nr 28/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku;

Raport Bieżący EBI Nr 29/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku;

Raport Bieżący EBI Nr 22/2010 z dnia 28 maja 2010 roku;

Raport Bieżący EBI Nr 22/2010 z dnia 28 maja 2010 roku.

Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w lipcu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty bieżące:

(1) Raport bieżący EBI Nr 31/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku, Ttreść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex SA,

(2) Raport bieżący EBI Nr 32/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku, Raport miesięczny HURTIMEX SA za czerwiec 2010 roku,

(3) Raport bieżący EBI Nr 33/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku, Raport miesięczny HURTIMEX SA za czerwiec 2010 roku po korekcie,

(4) Raport bieżący EBI Nr 34/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku, Rejestracja zmian w Statucie Spółki.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2010 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego Raportu Bieżącego ESPI:

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.hurtimex.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2010 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Na dzień 16 sierpnia 2010 roku planowana jest publikacja Raportu Okresowego - Raportu Kwartalnego Spółki za II kwartał 2010 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca sierpnia 2010 roku, poza w/w, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Elżbieta Waliniak - Vice Prezes Zarządu
Jarosław Kopeć - Vice Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »