Reklama

MFOOD (MFD): Raport miesięczny M Development SA za lipiec 2012 roku - raport 34

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2012 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych M Development SA:

(1) W dniu 23 lipca 2012 Zarząd Spółki poinformował o złożeniu w dniu 20 lipca 2012 roku (poprzez nadanie przesyłki poleconej), przez Pana Tomasza Mitrowskiego, wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku upadłego.

Reklama

Zgodnie z treścią, przedstawionego przez Pana Tomasza Mitrowskiego, uzasadnienił przedmiotowy wniosek:

(-) w dniu 17 kwietnia 2012 roku Pan Tomasz Mitrowski (jako pożyczkodawca) i Spółka (jako pożyczkobiorca) zawarli umowę pożyczki kwoty w wysokości 32.000 zł, z terminem zwrotu kwoty pożyczki (wraz z odsetkami) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2012 roku,

(-) pismem z dnia 9 lipca 2012 roku Tomasz Mitrowski wezwał Spółkę do zapłaty kwoty 32.000 zł wraz z odsetkami umownymi (6,5% p.a.) i odsetkami karnymi (zgodnie z treścią umowy pożyczki kara umowna wynosi 1% za każdy dzień opóźnienia - przy czym, w ocenie Spółki, przy uwzględnieniu postanowień art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, nie jest możliwe zastrzeżenie w umowie kary umownej wobec zobowiązania pieniężnego),

(-) do dnia złożenia przedmiotowego wniosku Spółka nie wywiązała się z zobowiązania w całości ani też w części,

(-) podstawę wniosku stanowi art. 10 i art. 11 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.

W ocenie Zarządu Spółki, przedmiotowy wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku upadłego nie znajduje uzasadnienia, w szczególności w związku z faktem, iż na podstawie umowy przejęcia długu z dnia 3 lipca 2012 roku, zawartej pomiędzy Spółką (jako dłużnikiem), a Panem Jerzym Gądkiem - Prezesem Zarządu Spółki (jako przejmującym dług) - Pan Jerzy Gądek, za pisemną zgodą Pana Tomasza Mitrowskiego (pisemna zgoda z dnia 2 lipca 2012 roku), przejął od Spółki dług w postaci kwoty w wysokości 32.000 zł, jaka wynika z w/w umowy pożyczki z dnia 17 kwietnia 2012 roku. W związku z dokonanym przejęciem długu, począwszy od dnia 3 lipca 2012 roku dłużnikiem Pana Tomasza Mitrowskiego w tym zakresie stał się Pan Jerzy Gądek, nie jest nim zaś Spółka.

M.in. w związku z powyższym, tj. z uwagi na termin złożenia przedmiotowego wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki (nadanie przesyłki poleconej w dniu 20 lipca 2012 roku) i jego złożenie po przejęciu, za zgodą Pana Tomasza Mitrowskiego, długu Spółki przez Pana Jerzego Gądka (dług został przejęty w dniu 3 lipca 2012 roku) przedmiotowy wniosek, w ocenie Spółki, nie znajduje uzasadnienia.

M.in. w związku z powyższym, a także w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności formalno-prawnych związanych z przedmiotowym wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółki, Zarząd Spółki zamierza dokonać szczegółowej analizy prawnej tego wniosku, jego podstaw formalnych i sposobu jego złożenia, a w oparciu o wyniki tej analizy prawnej rozważyć podjęcie ewentualnych, stosownych kroków prawnych mających na celu ochronę interesów Spółki.


Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy Raporty Bieżące EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 31/2012 z dnia 3 lipca 2012 roku, Korekta raportu bieżącego EBI 30/2012;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 32/2012 z dnia 13 lipca 2012 roku, Raport miesięczny M Development SA za czerwiec 2012 roku;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 33/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku, Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. Ocena zasadności złożenia wniosku przez Zarząd Spółki;

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI pięć Raportów Bieżących ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 18/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku, Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonane przez Prezesa Zarządu Spółki;

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 19/2012 z dnia 13 lipca 2012 roku, Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonane przez Prezesa Zarządu Spółki;

(3) Raport Bieżący ESPI Nr 20/2012 z dnia 13 lipca 2012 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki;

(4) Raport Bieżący ESPI Nr 21/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku, Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonane przez Prezesa Zarządu Spółki;

(5) Raport Bieżący ESPI Nr 22/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku, Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonane przez Prezesa Zarządu Spółki;

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.m-development.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2012 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca sierpnia 2012 roku, miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Gądek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »