MFOOD (MFD): Raport miesięczny M Development SA za listopad 2010 roku. - raport 5

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych M Development SA:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

Reklama

Jednakże po okresie sprawozdawczym, do dnia opublikowania niniejszego raportu miesięcznego, nastąpiły następujące wydarzenia korporacyjne:

(1) W dniu 6 grudnia 2010 roku, Spółka zawarła z dwiema osobami fizycznymi umowę przedwstępną zakupu nieruchomości gruntowej, o łącznej powierzchni 2.266 mkw., znajdującej się na terenie administracyjnym miasta Krakowa (Wola Justowska), z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na budowie zespołu domów jednorodzinnych. Spółka informowała o podpisaniu przedmiotowej umowy w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 3/2010 z dnia 7 grudnia 2010 roku.

(2) W dniu 9 grudnia 2010 roku Spółka zawarła umowę przedwstępną sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych mieszczących się w Łodzi przy ulicy Strycharskiej 24. Spółka informowała o podpisaniu przedmiotowej umowy w drodze Raportu bieżącego EBI Nr 4/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa raporty bieżące:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 1/2010 z dnia 26 listopada 2010 roku, Uzyskanie dostępu do systemu EBI;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 2/2010 z dnia 26 listopada 2010 roku, Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect.

W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport bieżący:

Raport Bieżący ESPI Nr 1/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku, Przystąpienie do systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2010 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W dniu 24 listopada 2010 roku Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") wniosek wraz ze stosownymi dokumentami o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;

- 12.550.000 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;

- 6.079.400 (sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

W chwili obecnej trwa postępowanie przed GPW w zakresie wprowadzenia akcji M Development SA do obrotu na rynku NewConnect. W przypadku podjęcia przez Zarząd GPW stosownej uchwały o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki, M Development złoży do GPW wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki co może nastąpić w grudniu br.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca grudnia 2010 roku, poza w/w miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Gądek - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »