Reklama

MFOOD (MFD): Raport miesięczny M Development SA za luty 2011 roku - raport 11

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2011 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych M Development SA:

(1) W dniu 28 lutego 2011 roku, Spółka dokonała nabycia udziałów w podmiocie z branży deweloperskiej z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 898.000 zł, co stanowi 17,58% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników przedmiotowej Spółki. Wskazana spółka z branży deweloperskiej, w której Spółka objęła powyższe udziały, jest spółką celową, powołaną do realizacji budowy osiedla domów jednorodzinnych w Krakowie. Osiedle będzie powstawać na powierzchni około 8 ha, w dzielnicy Wola Justowska. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to koniec 2011 roku, a czas realizacji przedmiotowej inwestycji to lata 2011-2013. Planowana wartość przychodów ze sprzedaży to około 160 mln zł. Realizacja projektu będzie odbywać się etapami. Pierwsze przychody ze sprzedaży planowane są w roku 2012, kolejne w roku 2013. Wyniki uzyskane przez spółkę celową mogą mieć istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową (wyniki finansowe) spółki M Development SA, tj. przy planowanej realizacji inwestycji Spółka może uzyskać w latach 2012-2013 udział w zyskach w/w spółki celowej na poziomie około 17%. Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 10/2011 w dniu 1 marca 2011 roku.

Reklama

(2) W dniu 28 lutego 2011 roku, Spółka dokonała nabycia aktywów finansowych o znacznej wartości, tj. o wartości 888.347,21 zł, w postaci obligacji zwykłych (wraz z należnymi odsetkami), których emitentem jest podmiot (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z branży deweloperskiej z siedzibą w Łodzi, które to aktywa finansowe zostały nabyte przez Spółkę za cenę (kwotę) w wysokości 778.347,21 zł.

Jednocześnie, Zarząd M Development SA informuje, że w dniu 28 lutego 2011 roku Spółka dokonała zbycia wyżej wymienionych aktywów finansowych za cenę (kwotę) w wysokości 888.347,21 zł.

W wyniku przeprowadzenia powyższych operacji Spółka uzyskała zysk brutto w wysokości 110.000 zł. Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 8/2011 w dniu 1 marca 2011 roku.

(3) W dniu 14 lutego 2011 roku Spółka opublikowała Raport Okresowy EBI Nr 7/2011 - Raport kwartalny M Development SA za IV kwartał 2010 roku, tj. za okres od dnia 01.10.2010 r. do dnia 31.12.2010 r., przedstawiający dane i wyniki finansowe Spółki za wskazany okres a także danymi narastająco za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., co może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Poza wyżej wymienionym, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa Raporty Bieżące EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 6/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku, Raport miesięczny M Development SA za styczeń 2011 roku;

(2) Raport Kwartalny EBI Nr 7/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku, Raport kwartalny M Development SA za IV kwartał 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI jeden Raport Bieżący ESPI:

Raport Bieżący ESPI Nr 1/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.m-development.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2011 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca marca 2011 roku, poza w/w miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Gądek - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: NewConnect

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »