Reklama

MFOOD (MFD): Raport miesięczny M Development SA za luty 2012 roku - raport 10

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym

do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2012 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które

w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych M Development SA:

(1) W dniu 14 lutego 2012 roku Spółka opublikowała raport okresowy EBI Nr 6/2012 - Raport kwartalny M Development SA za IV kwartał 2011 roku, tj. za okres od dnia 01.10.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., przedstawiający dane i wyniki finansowe Spółki za wskazany okres wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego (2010), a także danymi narastająco za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego, co może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Reklama

(2) W dniu 14 lutego 2012 roku, Zarząd Spółki poinformował o nabyciu przez Spółkę - stanowiących aktywa o istotnej wartości - udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiocie z branży deweloperskiej z siedzibą w Łodzi.

W wyniku objęcia udziałów w kapitale zakładowym tej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

M Development SA posiada łącznie 100 % kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników przedmiotowej spółki z branży deweloperskiej. Obejmowane przez Spółkę udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 91.000,00 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Zgodnie z założeniami przyjętej koncepcji rozwoju wskazanej wyżej spółki z branży deweloperskiej z siedzibą w Łodzi, niezależnie od realizacji innych inwestycji deweloperskich przygotowywanych i realizowanych przez tą spółkę na terenie Łodzi, włączy się ona w operacyjny proces realizacji inwestycji budowy osiedla domów jednorodzinnych w Krakowie.

Zdaniem Zarządu Spółki, dokonanie powyższych zmian w strukturze posiadanych aktywów (w postaci udziałów w podmiotach realizujących projekty deweloperskie) może mieć w przyszłości wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową M Development SA. Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 7/2012 w dniu 14 lutego 2012 roku.

(3) W dniu 29 lutego 2012 roku Spółka otrzymała, podpisane przez deklarujących chęć średnioterminowego zaangażowania w Spółkę, akcjonariuszy Spółki tj. trzy osoby fizyczne i dwie spółki handlowe, pisemne oświadczenie zawierające zobowiązanie tych akcjonariuszy

do ograniczenia sprzedaży posiadanych akcji M Development SA (tzw. "lock up") Szerzej opisane zdarzenie zostało opublikowane w drodze raportu bieżącego EBI Nr 8/2012 w dniu 29 lutego 2012 roku;

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego

i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2012 roku) Spółka opublikowała,

za pośrednictwem systemu EBI, cztery Raport Bieżący EBI:

(1) Raport bieżący EBI Nr 5/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku, Raport miesięczny

M Development SA za styczeń 2012 roku;

(2) Raport okresowy - kwartalny EBI Nr 6/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku, Raport kwartalny M Development SA za IV kwartał 2011 roku;

(3) Raport bieżący EBI Nr 7/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku, Nabycie udziałów w spółce z branży deweloperskiej stanowiące aktywa o istotnej wartości;

(4) Raport bieżący EBI Nr 8/2012 z dnia 29 llutego 2012 roku, Oświadczenie akcjonariuszy

o ograniczeniu sprzedaży akcji Spółki (Lock-Up).

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2012 roku) Spółka opublikowała,

za pośrednictwem systemu ESPI trzy Raporty Bieżące ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 2/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki.

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 3/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki.

(3) Raport Bieżący ESPI Nr 4/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez osoby blisko związane z Prezesem Zarządu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki

(http://www.m-development.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2012 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Zarząd Spółki w dniu 7 marca 2012 roku poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.m-development.pl) zwołał na dzień 4 kwietnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje,

aby w okresie miesiąca marca 2012 roku, poza w/w miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Gądek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »