Reklama

MFOOD (MFD): Raport miesięczny M Development SA za miesiąc grudzień 2011 roku - raport 1

Zarząd M Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2011 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Polska Akademia Rachunkowości SA:

(1) Spółka w dniu 12 grudnia 2011 roku, podpisała Aneks do Listu Intencyjnego w sprawie nawiązania relacji inwestorskich z Setanta Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 35/2011 w dniu 12 grudnia 2011 roku;

Reklama

(2) W dniu 22 grudnia 2011 roku Spółka zbyła, na podstawie umowy sprzedaży (aktu notarialnego) zawartej z nabywcą tj. Taxus Fund SA, nieruchomość lokalową położoną w budynku w Łodzi, przy ulicy Strycharskiej. Transakcja została dokonana za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 375 tysięcy złotych. Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 37/2011 w dniu 23 grudnia 2011 roku;

(3) W dniu 28 grudnia 2011 roku Spółka dokonała zbycia - stanowiących aktywa o istotnej wartości - udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiocie z branży deweloperskiej z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, będącą spółką celową, powołaną do realizacji budowy osiedla domków jednorodzinnych w Krakowie. Udziały stanowiące 17,58% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki celowej zostały zbyte przez Spółkę za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 898.000 zł, tj. za cenę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej zbywanych udziałów. Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 38/2011 w dniu 29 grudnia 2011 roku.

W okresie miesiąca grudnia 2011 roku, poza w/w nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI pięć raportów bieżących EBI.

(1) Raport Bieżący EBI Nr 34/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku, Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 35/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku, Podpisanie przez Spółkę Aneksu do Listu Intencyjnego w sprawie nawiązania relacji inwestorskich;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 36/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku, Raport miesięczny M Development SA za listopad 2011 roku;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 37/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku, Zbycie przez Spółkę aktywów o istotnej wartości;

(5) Raport Bieżący EBI Nr 38/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, Zbycie udziałów w spółce celowej realizującej projekt deweloperski w Krakowie na rzecz podmiotu, w którym Spółka objęła udziały o istotnej wartości.

W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport bieżący ESPI:

Raport bieżący ESPI Nr 12/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku, Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez osoby blisko związane z Prezesem Zarządu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.m-development.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych:

http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu grudniu 2011 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W miesiącu styczniu 2012 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport z datami publikacji raportów okresowych w 2012 roku;

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca stycznia 2012 roku, poza w/w miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Gądek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »