Reklama

MFOOD (MFD): Raport miesięczny M Development SA za wrzesień 2013 roku - raport 69

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2013 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych M Development SA:

(1) w dniu 27 września 2013 roku Spółka powzięła wiadomość o zakwalifikowaniu Spółki do segmentu NewConnect High Liquidity Risk, tj. segmentu wyodrębnionego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("Giełda"), jako Organizatora Alternatywnego Systemu, w oparciu o postanowienia Uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów (z późn. zm., w tym zmianą dokonaną na podstawie Uchwały Nr 498/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2010 roku). Zgodnie z treścią Komunikatu Giełdy z dnia 26 września 2013 roku, Giełda na podstawie w/w Uchwały Zarządu Giełdy Nr 233/2010 (z późn. zm.) dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 tej Uchwały i postanowiła zakwalifikować m.in. M Development SA do segmentu NewConnect High Liquidity Risk (łącznie, do segmentu tego zakwalifikowano 151 podmiotów).

Reklama

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 w/w Uchwały Zarządu Giełdy Nr 233/2010 (z późn. zm.), do segmentu NewConnect High Liquidity Risk kwalifikowane są akcje emitentów, których średnia wartość akcji w wolnym obrocie wynosiła mniej niż 1.000.000 zł, a zgodnie z treścią w/w Komunikatu Giełdy z dnia 26 września 2013 roku, średnia wartość akcji M Development SA w wolnym obrocie (obliczona - zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 w/w Uchwały Zarządu Giełdy Nr 233/2010 - jako średnia arytmetyczna z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych, z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja, z wyłączeniem ostatnich trzech dni obrotu tego miesiąca) wyniosła 533.277,72 zł. Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 w/w Uchwały Zarządu Giełdy Nr 233/2010 (z późn. zm.), w przypadku zakwalifikowania akcji do segmentu NewConnect High Liquidity Risk, począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do publicznej wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji (tj. począwszy od sesji notowań w dniu 1 października 2013 roku):

(a) nazwa akcji emitenta jest oznaczona w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy oraz na stronie www.newconnect.pl;

(b) akcje emitenta usuwane są z portfela indeksów. Giełda dokonuje okresowej weryfikacji wskaźników i warunków kwalifikacji akcji do segmentów (NewConnect Lead, NewConnect High Liquidity Risk, NewConnect Super High Liquidity Risk) na dwa dni obrotu przed ostatnim dniem obrotu marca, czerwca, września i grudnia każdego roku, przy zastrzeżeniu innych postanowień w/w Uchwały Zarządu Giełdy Nr 233/2010 z 16 marca 2010 roku (z późn. zm.) w tym przedmiocie.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa Raporty Bieżące EBI:

1. Raport bieżący EBI Nr 66/2013 z dnia 13 września 2013 roku, Raport miesięczny M Development SA za sierpień 2013 roku;

2. Raport bieżący EBI Nr 68/2013 z dnia 27 września 2013 roku, Zakwalifikowanie spółki do egmentu NewConnect High Liquidity Risk;

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI jeden Raport Bieżący ESPI:

1. Raport Bieżący ESPI Nr 32/2013 z dnia 25 września 2013 roku - Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.m-development.pl), a także m. in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2013 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Zarząd Spółki w dniu 10 października 2013 roku, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.m-development.pl), zwołał na dzień 15 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca października 2013 roku, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Kochański - Prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »