Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za czerwiec 2012 roku. - raport 18

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2012 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:

W czerwcu 2012 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w czerwcu 2012 roku zmalała, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2011, o 8,5%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2011 wzrosła o 6,0%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w czerwcu 2012 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2011, zmalała o 2,2%.

Reklama

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

Niezależnie od powyższego:

(1) w dniu 1 czerwca 2012 roku Spółka opublikowała raport okresowy EBI Nr 12/2012 - Raport roczny Milkpol SA za 2011 rok, tj. za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., przedstawiający dane i wyniki finansowe Spółki za wskazany okres wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego (2010), co może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

(2) W czerwcu 2012 roku Spółka powzięła wiadomość o zakwalifikowaniu Spółki do segmentu NewConnect High Liquidity Risk, tj. segmentu wyodrębnionego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("Giełda") w oparciu o postanowienia Uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy z dnia 16 marca 2010 roku (z późn. zm., w tym zmianą dokonaną na podstawie Uchwały Nr 498/2012 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2010 roku). Zgodnie z treścią Komunikatu Giełdy z dnia 27 czerwca 2012 roku, Giełda dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, o których mowa w treści wskazanej Uchwały i postanowiła zakwalifikować m.in. "Milkpol" SA do segmentu NewConnect High Liquidity Risk (łącznie, do segmentu tego zakwalifikowano 106 podmiotów). W związku z zakwalifikowaniem akcji Spółki do segmentu NewConnect High Liquidity Risk, począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do publicznej wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji (tj. począwszy od sesji notowań w dniu 2 lipca 2012 roku): (a) nazwa akcji emitenta jest oznaczona w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy oraz na stronie www.newconnect.pl, (b) akcje emitenta usuwane są z portfela indeksów. Szczegółowe informacje w tym zakresie Spółka przekazała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 15/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku. W ocenie Zarządu Spółki powyższe może mieć wpływ na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych Spółki.

(3) Na mocy postanowień Uchwały Nr 6/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 roku (treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu Bieżącego EBI Nr 16/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku) - Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przeznaczyć zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2011, w łącznej kwocie 438.612,91 zł, w sposób następujący: (a) w części, tj. w kwocie 355.605,00 zł - na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki (tj. w wysokości 0,03 zł na jedną akcję), (b) w pozostałej części, tj. w kwocie 83.007,91 zł - na kapitał zapasowy Spółki. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 17/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku. W ocenie Zarządu Spółki powyższe może mieć wpływ na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych Spółki


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, sześć Raportów EBI:

(1) Raport Okresowy EBI Nr 12/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku, Raport roczny Milkpol SA za 2011 rok;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 13/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 14/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za maj 2012 roku;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 15/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, Zakwalifikowanie Spółki do segmentu NewConnect High Liquidity Risk;

(5) Raport Bieżący EBI Nr 16/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, Treść uchwał (wraz z wynikami głosowania) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA,

(6) Raport Bieżący EBI Nr 17/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA dotyczące wypłaty dywidendy.

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, dwa Raporty ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 1/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA,

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 2/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W czerwcu 2012 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W związku z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 roku o przeznaczeniu zysku netto Spółki (w łącznej kwocie 438.612,91 zł) wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2011, w części, tj. w kwocie 355.605,00 zł - na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki (tj. w wysokości 0,03 zł na jedną akcję), w miesiącu lipcu przypadają: Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że:

(1) dniem dywidendy (dzień "D"), tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy), będzie dzień 10 lipca 2012 roku;

(2) dniem wypłaty dywidendy (dzień "W") będzie dzień 24 lipca 2012 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lipca 2012 roku, poza w/w, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu
Aleksandra Świerczyńska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »