Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za grudzień 2013 roku - raport 1

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2013 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:

W grudniu 2013 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w grudniu 2013 roku wzrosła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2012, o 23,1%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2012 zmalała o 3,9%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w grudniu 2013 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2012, wzrosła o 6,7%.

Reklama

W grudniu 2013 roku Spółka otrzymała Srebrny Laur "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2013, co może mieć wpływ na postrzeganie Spółki i może mieć ewentualny, pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę.

W grudniu 2013 roku Spółka przeprowadziła kampanię świąteczną w Radio Złote Przeboje, co może mieć wpływ na postrzeganie Spółki i może mieć ewentualny, pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W grudniu 2013 roku Zarząd Spółki zawarł z Kancelarią Rachunkowości Kumor Barbara w Łodzi (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KIBR pod numerem 2051/1328) umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Rada Nadzorcza Spółki, mocą Uchwały Nr 1/6/20132 z dnia 2 grudnia 20132 roku wybrała biegłego rewidenta w osobie Pana Tadeusza Szustaka, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez KIBR pod numerem 4021, współpracującego z Kancelarią Rachunkowości Kumor Barbara w Łodzi, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Począwszy od grudnia 2013 roku uległ zmianie adres Biura Handlowego Milkpol SA, z dotychczasowego (93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 225/243) na nowy: 92-516 Łódź, ul. Puszkina 80. Pod nowym adresem mieści się również Biuro Zarządu Spółki.


III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, jeden raport EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 27/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za listopad 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2013 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego raportu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W grudniu 2013 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.


V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W styczniu 2014 roku Spółka, działając w oparciu o postanowienia § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", opublikuje Raport Bieżący EBI określający daty przekazywania raportów okresowych "Milkpol" SA w 2014 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca stycznia 2014 roku miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu
Aleksandra Świerczyńska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »